Přihlášení studenta
Přihlášení | Registrace

Korespondenční seminář

Tento rok se uskutečnil první ročník elektronického geografického korespondenčního semináře určeného především pro žáky 3. a 4. ročníků středních škol se zájmem o studium geografie.
Úspěšní řešitelé nejenže dostanou věcné ceny (odbornou či populární knížku, tričko, hrnek, … s geografickou tematikou), ale především získali Osvědčení úspěšného řešitele korespondenčního semináře, na jehož základě může uchazeč o bakalářské studium geografických oborů na PřF UK požádat o prominutí přijímací zkoušky.

Staň se jedním z řešitelů semináře v příštím školním roce!
Vyplň online přihlášku a přihlaš se do aplikace moodle, přes kterou budeš odevzdávat
řešení jednotlivých kol.

Jeden ročník semináře se skládá za tří kol různého tematického zaměření; vybrána jsou tři zaměření z (případně některá v jednom kole propojena):

  • geoinformatika a kartografie,
  • geodemografie
  • fyzická geografie a geoekologie
  • sociální geografie

V každém kole Ti, jako řešiteli, je zadána jedna problémová úloha, při jejímž řešení využiješ, jak své předchozí geografické znalosti a dovednosti, tak se dozvíš spoustu dalších zajímavých informací, naučíš se získávat data v terénu či je zpracovat do podoby mapy. Navíc součástí každého kola je i fotografická soutěž obdobně tematicky zaměřená jako samotná úloha, která Ti pomůže získat dostatečný počet bodů proto, aby ses stal úspěšným řešitelem semináře.

Kompletní pravidla semináře

Níže se můžeš podívat na zadání jednotlivých kol v 1. ročníku semináře (2016/2017) a na konečnou výsledkovou listinu:

Zadání první problémové úlohy
Zadání první fotosoutěže

Zadání druhého kola – úloha a fotosoutěž

Zadání třetího kola – úloha a fotosoutěž

Výsledková listina po třetím (posledním) kole

Dotazy ohledně semináře můžete posílat hlavní organizátorce Lence Havelkové.