Přihlášení studenta
Přihlášení | Registrace

Upuštění od přijímací zkoušky

O upuštění od přijímací zkoušky mohou žádat úspěšní řešitelé Přípravného kurzu k přijímacím zkouškám z geografických oborů, kartografie, geoinformatiky a demografie.

 

Úspěšný řešitel Přípravného kurzu je takový uchazeč, který splní následující podmínky:

1. Absolvuje plnou verzi kurzu, tedy moduly 1–4 (řádně se zapíše a uhradí kurzovné).

2. Účastní se alespoň 3 z celkem 5 bloků procvičování úloh. Procvičovací bloky probíhají prezenčně v budově PřF UK (Albertov 6, Praha 2).

3. Dosáhne v závěrečném testu kurzu alespoň 50 % z celkového počtu bodů. V případě geografických oborů je závěrečným testem test z Geografie, v případě demografických oborů je závěrečným testem test ze Základní orientace v problematice obyvatelstva, v případě oboru Demografie se sociální geografií je závěrečným testem test z Geografie nebo test ze Základní orientace v problematice obyvatelstva (účastník musí nejpozději v den konání testu, ale ještě před jeho absolvováním, zvolit, který z testů bude v jeho případě určující pro splnění podmínek pro upuštění od přijímací zkoušky). Psaní testu probíhá prezenčně na poslední lekci kurzu v budově PřF UK (Albertov 6, Praha 2).

 

Na základě úspěšného splnění všech uvedených podmínek lze žádat o upuštění od přijímací zkoušky do následujících oborů:

* Geografie a kartografie (test z Geografie)

* Fyzická geografie a geoinformatika (test z Geografie)

* Sociální geografie a geoinformatika (test z Geografie)

* Geografie se zaměřením na vzdělávání ‒ jednooborové studium (test z Geografie)

* Geografie se zaměřením na vzdělávání – Matematika se zaměřením na vzdělávání (test z Geografie)

* Povrchová a podzemní voda (test z Geografie)

* Demografie se sociální geografií (test z Geografie nebo test ze Základní orientace v problematice obyvatelstva)

* Demografie s ekonomií (test ze Základní orientace v problematice obyvatelstva)

* Demografie se sociologií (test ze Základní orientace v problematice obyvatelstva)

 

Více informací naleznete na webovém portálu Studijního oddělení PřF UK.