Přihlášení studenta
Přihlášení | Registrace

Co mohu studovat?

Bakalářské studium (3 roky)

Navazující magisterské studium (2 roky)

Doktorské studium (4 roky)

  • Fyzická geografie a geoekologie
  • Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země
  • Sociální geografie a regionální rozvoj
  • Regionální a politická geografie
  • Obecná geografie
  • Didaktika geografie
  • Demografie

Více informací k doktorskému studiu na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje

 

NOVĚ OTEVÍRÁME KOMBINOVANÉ STUDIUM Sociální geografie a a regionálního rozvoje

 

Studium ve všech stupních studia – bakalářském, magisterském i doktorském – kombinuje různé formy výuky. Přednášky a semináře doplňují cvičení, terénní cvičení a kurzy, kde se studenti učí ovládat moderní přístrojovou techniku, stejně jako základy praktických metod terénního výzkumu, a také domácí a zahraniční exkurze. Studenti si postupně osvojují techniky samostatné vědecké práce. Diplomové práce studenti zpracovávají jako samostatné výzkumné projekty, řešené v rámci výzkumných týmů, které na katedrách působí. Pro jejich realizaci mohou získat finanční podporu např. v rámci Grantové agentury Univerzity Karlovy.

Ke studiu studenti využívají špičkové technické a materiální vybavení. Pro výuku i řešení samostatných úloh je k dispozici několik učeben se specializovaným softwarem pro GIS, DPZ, modelování a geostatistiku, terénní laboratoře se špičkovým monitorovací a měřící zařízení, např. klimatické stanice, stanice pro monitoring odtoku, georadar, totální geodetické stanice, geodetické GPS aj.

Studenti se zapojují do řady aktivit v rámci univerzity i geografické komunity (Česká geografická společnost, Česká demografická společnost, Česká kartografická společnost či pobočka EGEA – evropské asociace studentů geografie)