Přihlášení studenta
Přihlášení | Registrace

Program pro veřejnost

Krajské kolo Eurorebus

Geografická sekce PřF UK pořádá či spolupořádá v průběhu akademického roku množství akcí.

Na těchto stránkách naleznete přehled toho, kde se můžete s geografy a jejich aktivitami setkat. Mezi největší akce patře lednové Dny otevřených dveří či listopadové Dny geografie.

Geografové se se svým GEOLABem účastí ale také celé řady dalších akcí, jejichž přehled naleznete v rubrice akce s geografy.

Zároveň velmi často vystupují v médiích a vyjadřují se k aktuálním otázkám od lokální po globální úroveň. Články, rozhovory, reportáže či další zajímavosti naleznete v rubrice geografové ve veřejném prostoru.

V neposlední řadě zde také naleznete odkaz na aplikacI, ve které si můžete vytvářet jednoduché tematické mapy z dat získaných z různých statistik či vlastním výzkumem.