Přihlášení studenta
Přihlášení | Registrace

Přípravný kurz z geografických oborů 2024

AKTUÁLNĚ: Závěrečný test k Přípravnému kurzu proběhne v pátek 26. 4. 2024 od 14.30 pouze PREZENČNĚ v Praze na Albertově (budova děkanátu PřF UK, Albertov 6, Praha 2, 3. patro - cesta k učebně bude vyznačená). Účastníky prosíme, aby si rezervovali více času než na tematické lekce, orientační harmonogram je následující:

14.30-15.00 organizační úvod

15.00-16.00 test ze zeměpisu

16.00-16.15 pauza

16.15-17.15 test ze základní orientace v problematice obyvatelstva

17.15-17.45 pauza (vyhodnocování testů)

cca 17.45-18.15 vyhlášení výsledků testů, předání osvědčení

 

Rádi byste se podívali, jak vypadá studium geografie nebo demografie na vysoké škole? Chcete si být jistější při přípravě na maturitu nebo přijímací zkoušky ze zeměpisu? Máte obavy z trémy a psaní přijímaček v neznámém prostředí?

Vyzkoušejte přípravný kurz z geografických oborů!

 

Přípravný kurz je určen především uchazečům o studium geografie, kartografie a demografie (nejen) na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kteří se chtějí seznámit s vysokoškolským studiem geografických oborů a zároveň se připravit na přijímací zkoušku. Kurz ale slouží také jako příprava na maturitu ze zeměpisu a pomůže i s přijetím na další obory, u nichž přijímací zkouška zahrnuje zeměpis, orientaci v problematice obyvatelstva, základy společenských věd či všeobecný základ (např. obory na ekonomických, sociálněvědních fakultách či filozofických fakultách).

 

Termín a místo konání:

Přípravný kurz se koná každoročně od ledna do konce dubna, v pátek vždy od 14:30 (dvouhodinová lekce), výjimečně jiný den

 • PREZENČNĚ v budově Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy (Albertov 6, Praha 2)
 • a zároveň ONLINE prostřednictvím platformy Google Meet (kromě závěrečného testu)

Upravený aktuální harmonogram kurzu najdete ZDE.

 

V případě rušení prezenční výuky na vysokých školách (z epidemiologických, energetických či jiných důvodů) proběhne kurz pouze online. Organizátoři si v tomto případě vyhrazují právo na změny v harmonogramu a organizaci kurzu.

Přihlášení:

Zájemci o kurz se mohou přihlásit pomocí přihlašovacího formuláře (odesláním formuláře je registrace dokončena, bez dalšího potvrzovacího e-mailu). Přihlášení je nezávislé na platbě kurzu - tu je třeba provést podle níže uvedených instrukcí až na začátku kurzu. První lekce kurzu, která proběhne v pátek 19. 1. 2024 v rámci Dnů otevřených dveří PřF UK, je volně přístupná (prezenčně nebo online) všem zájemcům o přípravný kurz i bez předchozího přihlášení.

Do kurzu i do jednotlivých modulů je možné se přihlásit také kdykoliv v průběhu kurzu.

Platba:

Účastníci kurzu mohou volit absolvování celého kurzu, nebo absolvování pouze jednoho modulu – viz níže. Nelze hradit pouze jednotlivé lekce kurzu.

Absolvování kurzu či vybraných dílčích modulů je třeba uhradit převodem na následující účet: číslo účtu: 38533021/0100, variabilní symbol: 415504006, zpráva pro příjemce: Příjmení a jméno účastníka.

Údaje pro platbu ze zahraničí: IBAN: CZ76 0100 0000 0000 3853 3021, SWIFT: KOMBCZPP, Banka: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1

Po zaplacení kurzovného je nezbytné, aby účastník doručil potvrzení o platbě (vytištěné nebo elektronicky na e-mail: madla.fialova@natur.cuni.cz). Pro potvrzení je dostačující výpis či záznam z elektronického bankovnictví, na němž je platba patrná. Bez potvrzení bohužel není možné považovat platbu za provedenou.

V odůvodněných případech (pokud je pro účastníka problematické uhradit celou částku najednou) je možné rozložit platbu do více splátek. Podmínkou je uhradit kompletní kurzovné do termínu závěrečného testu, v opačném případě nemůže být student připuštěn k psaní závěrečného testu. Kontaktujte nás, prosím, na níže uvedeném e-mailu pro individuální domluvu.

V případě jakýchkoliv dotazů či problémů pište, prosím, na e-mail:
madla.fialova@natur.cuni.cz

Plný základní kurz

Cena: 3 750 Kč

Jedná se o komplexní kurz zahrnující celou šíři geografických oborů, který lze doporučit jako přípravu na studium geografie, demografie a kartografie i dalších negeografických oborů a zároveň jako přípravu na maturitu ze zeměpisu.

Kurz zahrnuje:

 • 14 tematických seminářů zaměřených na problematiku geoinformatiky, fyzické geografie, demografie, sociální geografie, regionální geografie;
 • procvičování modelových úloh k jednotlivým tématům v rámci každého semináře;
 • informační lekci s rozborem řešení modelových úloh;
 • podkladové studijní materiály ke každému tématu – dostupné na internetovém portálu;
 • záznamy elektronických verzí lekcí dostupné na internetu – pro pozdější připomenutí tématu nebo jako náhrada lekce v případě nutné absence;
 • přijímací zkoušku “nanečisto“ – absolvování dvou testů (test z geografie, test ze základní orientace v problematice obyvatelstva) v podmínkách identických s přijímací zkouškou.

Vybrané moduly

Modul 1: DEMOGRAFIE

Cena: 1 500 Kč

Obsahem modulu jsou vybrané lekce kurzu zaměřené na demografii a související témata a lze jej doporučit jako přípravu na studium demografie (včetně přijímací zkoušky), ale i dalších sociálněvědních oborů zabývajících se problematikou obyvatelstva.

Modul zahrnuje:

 • vybrané semináře zaměřené na demografická a sociálněgeografická témata;
 • procvičování modelových úloh k jednotlivým tematům v rámci těchto seminářů;
 • informační lekci s rozborem řešení modelových úloh;
 • podkladové studijní materiály ke každému z vybraných témat – dostupné na internetovém portálu;
 • záznamy elektronických verzí lekcí dostupné na internetu – pro pozdější připomenutí tématu nebo jako náhrada lekce v případě nutné absence;
 • přijímací zkoušku “nanečisto“ – absolvování testu ze základní orientace v problematice obyvatelstva v podmínkách identických s přijímací zkouškou.

Modul 2: TEST – přijímací zkouška nanečisto

Cena: 750,-

Modul nabízí možnost vyzkoušet si nanečisto přijímací testy na geografické obory na PřF UK a lze jej doporučit jako bezprostřední přípravu před přijímací zkouškou na geografické obory zejména na PřF UK i na jiných vysokých školách.

Modul zahrnuje:

 • přijímací zkoušku “nanečisto“ – absolvování dvou testů (test z geografie, test ze základní orientace v problematice obyvatelstva) v podmínkách identických s přijímací zkouškou.

 

Úspěšní řešitelé Přípravného kurzu mohou žádat o upuštění od přijímací zkoušky na vybrané studijní programy. 

Úspěšný řešitel Přípravného kurzu je takový uchazeč, který splní následující podmínky:

1. Absolvuje plnou verzi kurzu (řádně se zapíše a uhradí kurzovné).

2. Aktivně se účastní alespoň poloviny, tj. 8 lekcí kurzu (prezenčně nebo online) včetně procvičování úloh a plnění úkolů.

3. Dosáhne v závěrečném testu kurzu alespoň 50 % z celkového počtu bodů. V případě geografických studijních programů je závěrečným testem test z Geografie, v případě demografického studijního programu je závěrečným testem test ze Základní orientace v problematice obyvatelstva, v případě specializace Demografie se sociální geografií je závěrečným testem test z Geografie nebo test ze Základní orientace v problematice obyvatelstva. Psaní testu proběhne PREZENČNĚ na poslední lekci kurzu.

 

Na základě úspěšného splnění všech uvedených podmínek lze žádat o upuštění od přijímací zkoušky do vybraných programů. Aktuální podmínky a seznam studijních programů, prosím, OVĚŘTE na webu Studijního oddělení PřF UK (uvedený seznam je pouze orientační).

program Aplikovaná geografie

 • Fyzická geografie a geoinformatika (test z Geografie)
 • Sociální geografie a geoinformatika (test z Geografie)

program Demografie

 • Demografie s historií (test ze Základní orientace v problematice obyvatelstva)
 • Demografie se sociální geografií (test z Geografie nebo test ze Základní orientace v problematice obyvatelstva)
 • Demografie se sociologií (test ze Základní orientace v problematice obyvatelstva)

program Geografie a kartografie

program Geografie se zaměřením na vzdělávání (test z Geografie)

program Geografie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Matematika se zaměřením na vzdělávání (test z Geografie)

 

Více informací naleznete na webovém portálu Studijního oddělení PřF UK.

 

Garant kurzu:

doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D., katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, PřF UK

Organizace kurzu:

RNDr. Magdalena Fialová, PhDr. Martina Tůmová, Ph.D.

V případě jakýchkoliv dotazů či problémů pište, prosím, na e-mail:
madla.fialova@natur.cuni.cz