Přihlášení studenta
Přihlášení | Registrace

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám 2021

Z GEOGRAFICKÝCH OBORŮ

Komu je kurz určen:

Přípravný kurz je určen zejména uchazečům o studium geografie, kartografie a demografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a dále uchazečům o studium oborů, u nichž je součástí přijímací zkoušky zkouška z geografie / zeměpisu, orientace v problematice obyvatelstva, základů společenských věd či všeobecného základu (např. právnické, filozofické, ekonomické fakulty, fakulta sociálních věd či humanitních studií).

Termín a místo konání:

Přípravný kurz se bude konat v průběhu ledna až dubna 2021, v pátek vždy od 14:00 hodin v hlavní budově Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Albertov 6, Praha 2, posluchárna Levá rýsovna. Harmonogram nového ročníku kurzu bude k dispozici po začátku akademického roku, během podzimu 2020.

Pro případ opětovného zrušení prezenční výuky na vysokých školách nebo dalších komplikací spojených s nepříznivou epidemiologickou situací (např. pobyt studenta v karanténě, uzavření hranic pro studenty ze Slovenska apod.) připravujeme také online verzi kurzu.

Přihlášení:

Přihlášení probíhá pomocí přihlašovacího formuláře. Přihlášení je nezávislé na platbě kurzu, tu je třeba provést samostatně dle níže uvedených instrukcí. Na první lekci kurzu je možné dorazit i bez předchozího přihlášení – je volně přístupná všem zájemcům o přípravný kurz.

Platba:

Účastníci kurzu mohou volit absolvování celého kurzu, nebo absolvování pouze určitého modulu, dle svého odborného zaměření. 
Nelze hradit pouze jednotlivé lekce kurzu.

Absolvování kurzu či vybraných dílčích modulů je třeba uhradit převodem na následující účet:
číslo účtu: 38533021/0100, variabilní symbol: 415504006, zpráva pro příjemce: Příjmení a jméno účastníka.

Po zaplacení kurzovného je nezbytné, aby účastník doručil potvrzení o platbě, a to při návštěvě kurzu nebo elektornicky. Bez potvrzení není možné považovat platbu za provedenou, a tedy není např. možné zpřístupnit účastníkovi materiály k lekcím. Pro potvrzení provedené platby je dostačující výpis či záznam z elektronického bankovnictví, na němž je platba patrná.

V případě jakýchkoliv dotazů či problémů pište, prosím, na e-mail:
pripravny.kurz.geografie@natur.cuni.cz

Plný základní kurz

Cena: 3 600 Kč

Cílová skupina: zájemci o studium libovolného geografického či demografického oboru; především pak oboru Geografie – kartografie. Kurz je vzhledem ke své šíři a komplexnímu zaměření vhodný i pro zájemce o studium negeografických oborů.

Zahrnuje:

 • 14 tematických seminářů zaměřených na problematiku geoinformatiky, fyzické geografie, demografie, sociální geografie, regionální geografie;
 • procvičování modelových úloh k jednotlivým tématům v rámci každého semináře;
 • podkladové studijní materiály ke každému tématu – dostupné na internetovém portálu;
 • elektronickou verzi přednášek dostupnou na internetu – pro pozdější připomenutí tématu nebo jako náhrada lekce v případě nutné absence;
 • přijímací zkoušku “nanečisto“ – absolvování dvou testů v podmínkách identických s přijímací zkouškou – možnost volby mezi testem z geografie, základní orientace v problematice obyvatelstva nebo dějepisu.

Vybrané moduly

Modul 1: Demografie

Cena: 1 200 Kč

Modul obsahuje:

 • vybrané semináře zaměřené na demografická a sociálněgeografická témata;
 • procvičování modelových úloh k jednotlivým tematům v rámci těchto seminářů;
 • podkladové studijní materiály ke každému z vybraných témat – dostupné na internetovém portálu;
 • přijímací zkoušku “nanečisto“ – absolvování testu ze základní orientace v problematice obyvatelstva (demografie) v podmínkách identických s přijímací zkouškou.

Modul 2: Přijímací zkouška nanečisto

Cena: 900,-

V modulu nejsou zahrnuty žádné semináře ani výukové materiály.

Přijímací zkouška nanečisto zahrnuje výběr dvou testů z nabídky: test z geografie, základní orientace v problematice obyvatelstva, dějepisu.

 

Úspěšní řešitelé Přípravného kurzu mohou žádat o upuštění od přijímací zkoušky. 

Úspěšný řešitel Přípravného kurzu je takový uchazeč, který splní následující podmínky:

1. Absolvuje plnou verzi kurzu (řádně se zapíše a uhradí kurzovné).

2. Účastní se osobně alespoň poloviny, tj. 7 lekcí kurzu. Lekce probíhají prezenčně v budově PřF UK (Albertov 6, Praha 2).

3. Dosáhne v závěrečném testu kurzu alespoň 50 % z celkového počtu bodů. V případě geografických studijních programů je závěrečným testem test z Geografie, v případě demografického studijního programu je závěrečným testem test ze Základní orientace v problematice obyvatelstva, v případě specializace Demografie se sociální geografií je závěrečným testem test z Geografie nebo test ze Základní orientace v problematice obyvatelstva. Psaní testu probíhá prezenčně na poslední lekci kurzu v budově PřF UK (Albertov 6, Praha 2).

Na základě úspěšného splnění všech uvedených podmínek lze žádat o upuštění od přijímací zkoušky do následujících programů:

program Aplikovaná geografie

 • Fyzická geografie a geoinformatika (test z Geografie)
 • Sociální geografie a geoinformatika (test z Geografie)

program Demografie

 • Demografie s historií (test ze Základní orientace v problematice obyvatelstva)
 • Demografie se sociální geografií (test z Geografie nebo test ze Základní orientace v problematice obyvatelstva)
 • Demografie se sociologií (test ze Základní orientace v problematice obyvatelstva)
 • Demografie s veřejnou a sociální politikou (test ze Základní orientace v problematice obyvatelstva)
 • Demografie s ekonomií (test ze Základní orientace v problematice obyvatelstva)

program Geografie (test z Geografie)

program Geografie se zaměřením na vzdělávání (test z Geografie)

program Geografie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Matematika se zaměřením na vzdělávání (test z Geografie)

program Hydrologie a hydrogeologie (test z Geografie)

​program Vědy o Zemi (test z Geografie)

 

Více informací naleznete na webovém portálu Studijního oddělení PřF UK.

 

Garant kurzu:

doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D., katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, PřF UK

Organizace kurzu:

RNDr. Magdalena Fialová, RNDr. Jakub Jelen, PhDr. Martina Tůmová

V případě jakýchkoliv dotazů či problémů pište, prosím, na e-mail:
pripravny.kurz.geografie@natur.cuni.cz