Přihlášení studenta
Přihlášení | Registrace

Globální migrační a rozvojová studia

Výzkumník rozvojových otázek v méně vyspělých zemích

 • terénní výzkum, např. pro účely zajištění udržitelnosti infrastruktury v uprchlických táborech subsaharské Afriky
 • komunikace a spolupráce s ekonomy, psychology a dalšími odborníky

Pracovník na odboru azylové a migrační politiky ministerstva vnitra

 • integrace cizinců přímo u zdroje
 • možnost změnit systém zevnitř – přenos poznatků o migraci a rozvoji nabytých díky studiu

Sociální pracovník pro žadatele o mezinárodní ochranu

 • asistence při kontaktu cizinců s úřady
 • advokacie v oblasti cizinecké problematiky
 • koordinace dobročinných sbírek a komunikace s dárci

Komunitní manažer

 • organizace multikulturních festivalů
 • zapojování cizineckých komunit do kulturních akcí
 • podpora integrace cizinců na lokální úrovni
 • zprostředkování mezináboženského dialogu
 • networking na mezinárodní úrovni

Manažer vzdělávacích projektů o globálních tématech

 • řízení projektů, vedení a koordinace lidí
 • kontrola průběhu plnění projektů
 • příprava žádostí o dotace a další způsoby financování
 • vzdělávání studentů učitelství o globálních problémech

Projektový koordinátor v oblasti globálního rozvojového vzdělávání

 • příprava metodiky vzdělávání o globálních souvislostech pro učitele mateřských a základních škol
 • příprava dotazníkového šetření mezi učiteli středních škol
 • práce s relevantními zdroji informací a reflexe příbuzných projektů
 • oslovování potenciálních partnerů – ředitelů škol a dalších aktérů
 • publikace populárně naučných článků

Kde pracují naši absolventi?