Přihlášení studenta
Přihlášení | Registrace

Rozhovory s KFGG

Série online rozhovorů přiblížuje dění na katedře fyzické geografie a geoekologie – představuje postupně její členy, výzkumné týmy, jejich vědecká zaměření.

dr. Jana Popová

Rozhovor s dr. Janou Popovou, členkou výzkumného týmu meteorologie a klimatologie. 

Bc. Barbora Paulusová 

Rozhovor s Barborou Paulusovou, absolventkou bakalářského studijního programu Fyzická geografie a geoinformatika, tou dobou na Azorských ostrovech v rámci programu Erasmus. Bára se zaměřuje především na témata z hydrologie a geomorfologie a za svou práci obdržela v minulém roce i cenu děkana

RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D.

Rozhovor s dr. Tomášem Chumanem, členem výzkumného týmu Biogeografie, krajinné ekologie a pedologie

Mgr. Tomáš Janík 

Rozhovor s Tomášem Janíkem, doktorandem KFGG.

Alois Burian 

Hovory s KFGG také s našimi studenty ?‍?
V dnešním dílu jsme vyzpovídali Aloise Buriana, tou dobou v učícím procesu, dnes již čerstvého absolventa oboru Hydrologie a hydrogeologie.

dr. Jelena Lange

Představujeme dr. Jelenu Lange, která je u nás na katedře na postdocu a ve svém výzkumu se věnuje rekonstrukcím klimatu na základě detailní analýzy letokruhů stromů.

doc. Mgr. Jan Kropáček, Ph.D.

Jan Kropáček je sice na naší katedře jen velmi krátkou dobu, ale přesto je tady doma. Zabývá se využitím dat dálkového průzkumu země pro studium přírodních procesů ?
Jaká byla jeho cesta od magisterského studia na naší fakultě, přes deset let strávených v zahraničí až po jeho působení na Česká zemědělská univerzita v Praze?
Proč nakonec zvolil studium geoinformatiky oproti FG?
A jaké vidí propojení mezi těmito dvěma obory?

dr. April Dalton

A tentokrát v angličtině (EN titulky included ? )
Dneska jsme si povídali s naší kolegyní April Dalton, která je u nás na katedře druhým rokem na post docu.
Jaká byla její cesta k nám? Na čem u nás dělá? A o čem je Equity, diversity, and inclusion reading group?

RNDr. Miroslav Šobr, Ph.D.

Další ze série online rozhovorů se členy KFGG. Tentokrát s dr. Miroslavem Šobrem o výzkumu jezer u nás i v zahraničí, o jeho asijských průzkumných cestách, o výuce na katedře i o jeho zálibě v meteorologii.

RNDr. Dušan Romportl, Ph.D.

dr. Dušan Romportl z GEOBIO týmu a jeho výzkum o krajině a velkých šelmách....
Ano, i tohle může být fyzická geografie ? Více ve videu.
-------------------------------------------------------------
VÝZKUMNÝ TÝM BIOGEOGRAFIE, KRAJINNÉ EKOLOGIE A PEDOLOGIE
členové: Tomáš Chuman, Zdeněk Lipský, Tomáš Matějček, Dušan Romportl, Luděk Šefrna, Václav Treml
!profilová témata výzkumu:
- sledování a modelování vlivu změn krajinného pokryvu na krajinné funkce
- hodnocení vztahu geodiverzity a biodiverzity na krajinné úrovni
klasifikace a typologie krajiny
- dynamika krajinného pokryvu v hraničních podmínkách výskytu konkrétních společenstev (horní hranice lesa, území ovlivněná těžbou)
- dlouhodobý vývoj vybraných charakteristik půd a vegetace ve vazbě na lidské vlivy

prof. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D.

Dnes se budeme ptát prof. Jakuba Langhammera z výzkumného týmu HYDROLOGIE. Ptali jsme se na drony, jak se zařizovala zahraniční stáž v 90´s a mimo jiné se také dozvíte i něco o tom, jak to bylo v roce 1989, kdy prožil listopadovou revoluci na Albertově jako vysokoškolský student.
----------------------------------------------------------------------
výzkumný tým Hydrologie
členové: Bohumír Janský, Michal Jeníček, Zdeněk Kliment, Jan Kocum, Jakub Langhammer, Milada Matoušková, Miroslav Šobr
profilová témata výzkumu:
- vliv změn v krajině na průběh a následky povodní
- retenční potenciál pramenných oblastí a údolní nivy
- dynamika změn srážkoodtokových procesů v pramenných oblastech
- dynamika zásob sněhové pokrývky
- rizikové procesy ve vysokohorských oblastech
- eroze a látkový transport z plochy povodí, dynamika fluviálně-morfologických procesů
- hydromorfologický monitoring toků a revitalizace vodních ekosystémů
- změny kvality povrchových vod

RNDr. Miloslav Müller, Ph.D. a doc. RNDr. Radan Huth, DrSc.

výzkumný tým Meteorologie a klimatologie

členové: Radan Huth, Miloslav Müller, Jana Popová
profilová témata výzkumu:
- detekce změny klimatu, statistické modelování klimatických jevů, analýza proměnlivosti atmosférické cirkulace, vlivy proměnlivosti sluneční aktivity na troposféru
- stanovení extremity meteorologických jevů; jejich příčiny a klimatologie; vztah meteorologických a hydrologických, resp. geomorfologických jevů; didaktika meteorologie a klimatologie

Mgr. Martin Margold, Ph.D.

výzkumný tým Geomorfologie a geodynamiky

členové: Zbyněk Engel, Filip Hartvich, Jan Kalvoda, Marek Křížek, Martin Margold, Vít Vilímek
profilová témata výzkumu:
- morfostrukturní a klimato-morfogeneticky vývoj reliéfu
- glaciální, periglaciální a fluviální procesy a typy reliéfu
- terénní měření a geodynamická interpretace současných geomorfologických procesů a jevů
- geomorfologická ohrožení a rizika, včetně aktivních tektonických procesů, extrémní eroze a rychlých svahových pohybů
- vývoj reliéfu ve čtvrtohorách

doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D. 

Rozhovor s vedoucím katedry doc. Václavem Tremlem, se kterým jsme si povídali o tom, co se při studiu fyzické geografie můžete dozvědět, jaké máme pracovní týmy a jak to obecně se studiem na KFGG chodí.