Přihlášení studenta
Přihlášení | Registrace

Krajina a společnost

Krajinný ekolog

  • krajinné plánování a management přírodních zdrojů
  • ochrana přírody a krajiny
  • preventivní ochrana životního prostředí (EIA, SEA)
  • tvorby strategie a politiky organizace s důrazem na ekologickou stránku
  • vzdělávací činnost v oblasti ochrany životního prostředí

Referent životního prostředí

  • analýza jednotlivých částí životního prostředí v územní působnosti určeného územněsprávního celku
  • dohlížení na správnou péči o životní prostředí a v případě porušení zákona navrhování a ukládání pokut
  • přijímání a vyřizování oznámení, petic a dalších stížností občanů
  • výchovná a vzdělávací činnost v oblasti ochrany životního prostředí

Kde pracují naši absolventi?

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Česká informační agentura životního prostředí, Česká inspekce životního prostředíLesy České republiky, s. p.AQUATEST a.s., SWECO, dále pak krajské a obecní úřady .