Přihlášení studenta
Přihlášení | Registrace

Regionální a politická geografie

Politický analytik

  • analýza a interpretace programů různých organizací, stran a společenských hnutí
  • analýza vztahů mezi vládními institucemi a společenskými skupinami
  • zpracovávání historických a empirických výsledků výzkumů jednotlivých politických odvětví
  • zkoumání historických, ekonomických a sociálních příčin mezinárodních konfliktů

Diplomatický pracovník

  • politická agenda
  • obchod a ekonomika
  • kulturní agenda (obsahuje často i agendu školské spolupráce a krajanských vztahů)

Specialista ve veřejném sektoru / Referent státní správy

  • zodpovědnost za daný úsek státní správy (bydlení a bytová politika, regionální rozvoj, inovační systémy, udržitelný rozvoj, ochrana životního prostředí, …)
  • zajišťování příslušné agendy, příprava a zpracování podkladů
  • zpracování odborných analýz

Kde se uplatní?

Sociologický ústav Akademie věd ČR, vědecká pracoviště univerzit.Ministerstvo zahraničních věcí (např. velvyslanectví v jednotlivých zahraničních zemích), mezinárodní organizace (OSN, UNESCO, …)