Přihlášení studenta
Přihlášení | Registrace

Demografie

Demograf

 • analýza populačních dat
 • popis a hodnocení populačního vývoje, populační struktury a jednotlivých demografických procesů
 • výzkum faktorů ovlivňujících populační vývoj i jeho jednotlivé složky
 • vytváření prognóz populačního vývoje na nadnárodní, národní a regionální úrovni
 • hodnocení opatření populační, sociální a rodinné politiky, včetně kapacit školských, sociálních a zdravotních služeb

Analytik populačních dat (expert na populační problematiku)

 • analýza, popis a hodnocení populačního vývoje, populační struktury a jednotlivých demografických procesů
 • výzkum klíčových faktorů ovlivňujících populační vývoj i jeho jednotlivé složky
 • zkoumání procesu migrace, rozmístění obyvatelstva
 • vytváření prognóz populačního vývoje na nadnárodní, národní a regionální úrovni
 • hodnocení nástrojů populační politiky

Metodik statistických šetření

 • metodický návrh statistického šetření (návrh dotazníku, metodiky a struktury šetření)
 • koordinace přípravy, propagace a realizace statistického šetření
 • spolupráce se statistiky a analytiky dat na zpracování získaných údajů

Kde pracují naši absolventi?

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR; Český statistický úřad, Sociologický ústav Akademie věd ČR, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, agentury pro výzkum veřejného mínění (např. CVVM, STEM, STEM/MARK, Median, SC&C, ACREA CR, apod.) a další (např. ministerstva a výzkumné ústavy v rámci jednotlivých resortů, vysoké školy, banky a pojišťovny, neziskové organizace, krajské a obecní úřady).