Přihlášení studenta
Přihlášení | Registrace

Geografie na Albertově

V rámci rubriky "Geografie na Albertově" jsou  představovány různé projekty, předměty či kurzy, které se realizují/vyučují na Geografické sekci PřF UK. Zároveň jsou zde zveřejňovány výstupy a práce studentů či různé další zajímavosti.

Podívejte se, jak to např. vypadá na katedře demografie a geodemografie: https://www.instagram.com/demografove/

Rubrika vznikla na počátku roku 2020 a je průběžně doplňována.