Přihlášení studenta
Přihlášení | Registrace

Hydrologie a hydrogeologie

Hydrolog / Vodohospodář

  • odborné terénní hydrologické práce, zpracovávání výsledků měření a pozorování
  • prognóza a modelování hydrologických rizik (povodně, sucho)
  • monitoring vodních toků a povodí z hlediska ochrany vod a životního prostředí
  • posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) v oblasti vodního hospodářství

Kde pracují naši absolventi?

Český hydrometeorologický ústav, Výzkumný ústav vodohospodářský, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, Povodí Vltavy s. p.Povodí LabePovodí OhřePovodí MoravyČeská inspekce životního prostředí, Ministerstvo životního prostředí ČR a další.