Přihlášení studenta
Přihlášení | Registrace

Geoinformatika, kartografie a DPZ

Kartograf

  • sběr informací o podobě zemského povrchu v příslušném území a o objektech, které na tomto území jsou za pomoci terénního vyměřování, leteckých snímků či snímků ze satelitních družic
  • vedení, údržba a správa databázových souborů geografických dat v geoinformačních systémech (GIS)
  • tvorba tištěných a elektronických kartografických děl

Konzultant GIS

  • analýza řešení problému v geoinformačním systému (požadavky, data, postupy, metodika, …)
  • tvorba dokumentace a školení koncových uživatelů
  • monitoring novinek v dané problematice
  • spolupráce s vývojovým týmem na vytváření nových aplikací a přídavných modulů

Programátor GIS

  • tvorba geoinformačních systémů od jednoduchých a levných prohlížečů dat až po grafické editory pro náročné, například prostorové, analýzy
  • programování přídavných modulů (nástaveb) k základnímu softwaru, které se nejvíce přiblíží potřebám zákazníka
  • tvorba dokumentace a uživatelské příručky pro zákazníka

Specialista laserového skenování

Specialista na dálkový průzkum Země

Kde pracují naši absolventi?

Český úřad zeměměřický a katastrální, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografickýKartografie Praha, Mapy.czT-MAPY, ARCDATA PRAHA, DIGIS, GEODIS, GEOCENTRUM, Ústav územního rozvoje, Česká informační agentura životního prostředí