Přihlášení studenta
Přihlášení | Registrace

2020

Seminář pro učitele zeměpisu základních a středních škol

Kdy?       pátek 25. 9. 2020

Kde?       ONLINE

Stručný program je k nahlédnutí zde.

Účast na semináři je zdarma. 

ZMĚNA! SEMINÁŘ PROBĚHNE ONLINE! Odkazy na jednotlivé videohovory budou v předstihu uvedeny u anotací workshopů níže.

Podrobný program

Moderní družicové systémy pozorování Země
doc. RNDr. Přemysl Štych, Ph.D.

https://meet.google.com/cgb-qoxi-uig

Víte, kolik ročně roztaje ledovců a o kolik se zvedne hladina oceánů? Kde na Zemi mizí lesy a kde naopak rozloha lesů roste? Jak vypadala krajina v okolí Vaší školy před 40 lety?

Nejen na tyto otázky podávají odpověď družicové snímky, které se zpracovávají v GIS. Družicové systémy a jejich data budou ústředním tématem přednášky. Budou prezentovány ukázky aplikací družicových dat v hodnocení globálních i lokálních změn životního prostředí. Během přednášky budou ukázány otevřené archívy družicových dat a volně dostupné webové aplikace na zpracování družicových dat. Učitelé tak obdrží mnoho zajímavých námětu, které lze použít ve výuce zeměpisu. V současnosti je drtivá většina družicových dat volně dostupná a k jejich zpracování lze využít dostupné webové aplikace. Geoinformatika se tak stala velmi atraktivní a užitečnou výzkumnou disciplínou s širokým potenciálem využití ve výuce na ZŠ i SŠ.

11:45–12:30

Aktuální trendy ve výuce
RNDr. Martin Hanus, Ph.D.

https://meet.google.com/cgb-qoxi-uig

Řízená diskuse pedagogů nad aktuálním děním a změnami provázející výuku zeměpisu i výuku na školách jako celek. Diskutována také bude nabídka PřF UK směrem ke školám a možnosti vzájemné spolupráce.

13:15–14:30 Odpolední blok I.

Účastníci si volí jednu možnost z nabídky.

Politická geografie ve výuce
Mgr. Lenka Pavelková, MSc.

https://meet.google.com/oqs-brgy-ypk 

Politická geografie je významnou součástí sekundárního geografického vzdělávání a studentům pomáhá při orientaci v aktuálních světových, evropských, českých i lokálních politických problémech a pobízí je k participaci na politickém dění na všech úrovních. Přes svůj význam je výuka politické geografie v rámci geografického vzdělávání často spíše nerozvinutá či je vyloženě odsunuta do jiných předmětů, kde ovšem není zachycen prostorový aspekt daných témat (např. výuka evropské integrace v základech společenských věd). Důvodem může být nedostatek kvalitních materiálů, na který reaguje projekt TAČR, jehož výstupy budou v rámci workshopu prezentovány. Tyto výstupy mají podobu výukových materiálů ve dvou podobách:

1) mapové listy ilustrující odborný obsah politicko-geografických témat

2) metodika zahrnující připravené plány lekcí

V obou případech jsou materiály zaměřeny na vybraná témata politické geografie: evropská integrace, mezinárodní integrace, migrace, ohniska napětí, lidská práva, lokální politika a politické rozhodování, geopolitika, nerovnoměrný ekonomický a sociální rozvoj.

V rámci workshopu se budeme věnovat práci s mapovými listy a plány lekcí, kdy cílem bude zejména diskutovat možnosti jejich využití ve výuce a také možnosti vylepšení těchto připravovaných materiálů z pohledu učitelů jako cílových uživatelů.

Využití internetu a online aplikací ve výuce populačních témat
RNDr. Klára Hulíková, Ph.D., Bc. Martin Vondrášek

https://meet.google.com/qvf-ugvr-eck 

Demografická témata mají ve výuce (nejen) zeměpisu tradiční místo, jak ukázaly poslední měsíce, jejich význam navíc stále roste. Pedagogové se však často potýkají s problémem časové a jiné náročnosti zvládnutí tak měnících se témat, přístupu k informacím nebo nejistotě o vhodnosti některých zdrojů či jejich prezentace. V rámci připraveného workshopu je cílem pedagogy seznámit s možnostmi využití online nástrojů pro efektivní výuku demografických témat, ukázka dostupných materiálů přímo připravených pro implementaci na středoškolské úrovni a prezentace možností, které populační témata promění v atraktivní a z pozice pedagoga i snadno zvládnutelnou část výuky (nejen) zeměpisu.

14:45–16:00 Odpolední blok II.

Účastníci si volí jednu možnost z nabídky.

Ono se to hýbe! aneb animovaná atmosféra
RNDr. Miloslav Müller, Ph.D.

https://meet.google.com/ibz-onjp-ava

Atmosféra je nejdynamičtější složkou přírodní sféry, proto je osvojení tohoto tématu poměrně obtížné. Ke klasickým obrázkům, které k výuce používáme, patří synoptická mapa s tlakovými útvary nebo schéma všeobecné cirkulace atmosféry. Existuje však i další pomocníci, názornější a pro studenty atraktivnější. Tentokrát bude řeč o trojici webových stránek znázorňujících meteorologickou situaci pomocí animace: ventusky.com, windy.com a nullschool.net. Ukážeme si a každý na svém počítači vyzkoušíme, jak je lze využít k vysvětlení konkrétních atmosférických jevů, jako jsou pasáty, monzuny, tlakové níže a výše, atmosférické fronty apod..

Mapovedovednosti.cz: Online vzdělávací aplikace rozvoje práce s mapou
RNDr. Martin Hanus, Ph.D.

https://meet.google.com/csd-hske-ybi

Mapové dovednosti jsou v centru zájmů výzkumníků v oblasti geografického vzdělávání již několik desítek let. Tento zvýšený zájem empirického výzkumu o vzdělávací aspekty map vyústil mimo jiné v mnohá doporučení pro školní praxi a v realizaci projektů aplikačního charakteru. Syntézou těchto doporučení a potřeb školní praxe vznikla vzdělávací online aplikace mapovedovednosti.cz. Aplikace sestává z více než tří set úloh, které jsou vnitřně strukturovány dle druhu použité mapy a dle kognitivní náročnosti. Lze tak rozvíjet práci s druhy map, které se ve školním prostředí nejčastěji využívají: kartogramem, kartodiagramem, turistickou mapou, obecně geografickou mapou, ale i mapami využívající areálovou, liniovou či bodovou metodu znázornění dat. Pro každou mapu byly formulovány úlohy vyžadující čtení, analýzu a interpretaci mapy. Této strukturace využívá adaptabilní mechanismus aplikace, a to tím způsobem, že k řešení nabízí úlohy odpovídající aktuální úrovni uživatele. Aplikace zároveň umožňuje opakované řešení úloh s vysvětlením správného řešení, což jednoznačně posiluje její vzdělávací potenciál. Užití aplikace přímo ve výuce je možné více způsoby, ať již jako diagnostický nástroj zjišťující aktuální úroveň mapových dovedností před výukou či po ní, tak také jako nástroj rozvoje mapových dovedností přímo ve výuce či také jako prostředek  procvičování dříve rozvíjených dovedností. Součástí workshopu bude praktická ukázka práce a aplikací ve výuce.

 

Přihlášení na seminář

Přihlášením na dopolední přednášku se účastníci zároveň přihlašují na celý seminář. Následně je nezbytné se přihlásit vždy na jednu z nabízených akcí v každém ze dvou odpoledních bloků.

Přihlášení na dopolední přednášku i na celý seminář

Odpolední blok I.

Odpolední blok II.