Přihlášení studenta
Přihlášení | Registrace

Politická geografie: metodika gymnaziální výuky

Úvodní stránka / Politická geografie na Přírodovědecké fakultě UK

Politická geografie na Přírodovědecké fakultě UK

Centrum pro výzkum otázek regionální a politické geografie (REGPOL)

Logo RegPol

Politická geografie je na Přírodovědecké fakultě UK jako subdisciplína geografie rozvíjena na Katedře sociální geografie a regionálního rozvoje v rámci výzkumného centra REGPOL (regionální a politická geografie). Historie centra je nesmazatelně spojena s prof. Petrem Dostálem, který stál u jeho zrodu. Jakožto reemigrant z Nizozemska, kde přes 30 let působil na University of Amsterdam, s sebou přivezl moderní koncepci politické geografie, cenné zahraniční kontakty, etabloval studijní program politické geografie a rozvinul jeho základní výzkumné směry a výuková témata.

RegPol na konferenci ve Varšavě

Postupně se v rámci centra REGPOL vyprofiloval tým odborných asistentů a doktorských studentů, jejichž tematické rozpětí odborného zájmu reflektuje moderní směry světové politické geografie. Z hlediska geografických měřítek se tak zabýváme geopolitickými procesy na globální či mezinárodní úrovni, integračními procesy, regionálními rozdíly či projevy nacionalismu na úrovni států, a v neposlední řadě lokální politikou a kvalitou vládnutí na regionální či lokální úrovni, a také politickým symbolismem v městském prostředí. Na členy našeho týmu a jejich odborné zaměření se můžete podívat zde: https://regpol.natur.cuni.cz/REGPOL-8.html.

Mezi našimi publikačními výstupy odborného i popularizačního charakteru tak najdete texty věnující se evropskému integračnímu procesu a veřejnému mínění; nacionalismu, národnostnímu napětí, konfliktům a jejich geopolitickým aspektům v různých regionech světa; geografickým aspektům volebních výsledků ve východní a západní Evropě i v Česku; významu historických a současných hranic; problematice přírodních rizik ve vztahu k politickému rozhodování; či významu politických graffiti v městském prostoru. Přehled našich popularizačních článků naleznete zde: https://regpol.natur.cuni.cz/REGPOL-46.html.

Mnoho textů vzniklo díky různým projektům financovanými Grantovou agenturou ČR, Grantovou agenturou UK a Technologickou agenturou ČR. Jejich seznam najdete zde: https://regpol.natur.cuni.cz/REGPOL-9.html.

 

Možnosti studia politické geografie na PřF UK

Nová kniha Konfliktní regiony světa

Nedílnou součástí naší práce je výchova a vzdělávání nových politických geografů. V rámci navazujícího magisterského studia na Přírodovědecké fakultě UK máme akreditovaný studijní program Politická a regionální geografie, jehož náplň je z velké části realizována právě naším týmem REGPOL. Mezi nejoblíbenější kurzy tradičně patří Konfliktní regiony, Geopolitika, Geografie nacionalismu a etnických konfliktů či Lokální politika a konflikty. Pro zájemce o další studium, a hlavně vědecké bádání, je pak otevřen i doktorský studijní program Regionální a politická geografie. Snažíme se studentům předat nejen znalosti, ale zejména je přesvědčit, že studium politické geografie má v dnešní době smysl, protože poskytuje odpovědi na palčivé společenské problémy a otázky. Jsme pak hrdí, že naši absolventi mají na trhu práce výbornou uplatnitelnost ve státní i soukromé sféře.

Více informací o studiu geografie a politické geografie naleznete zde: http://www.studujgeografii.cz/.« Zpět na stránku Úvodní stránka