Přihlášení studenta
Přihlášení | Registrace

Aktuální trendy ve výuce zeměpisu

Seminář pro učitele zeměpisu základních a středních škol

Učit zeměpis moderně, efektivně a s důrazem na uplatnění znalostí v každodenním životě i na specifika žáků není jednoduchým úkolem. Jeho naplnění klade na vyučující nemalé požadavky zejména v oblasti sebevzdělávání, přičemž se musejí zorientovat v nových poznatcích oboru geografie, stejně jako v nových postupech v didaktice geografie, pedagogice a psychologii a dalších aspektech složitého procesu vzdělávání.

Usnadnit tento úkol může napomoci úzká spolupráce škol s univerzitami.

Seminář „Aktuální trendy ve výuce zeměpisu“ je určen pedagogům vyučujícím zeměpis na základních i středních školách. Přičemž jeho hlavním cílem je navázání a upevnění oboustranné spolupráce škol s Přírodovědeckou fakultou i škol navzájem, šíření inovací (tj. nových poznatků geografie a geografického vzdělávání) a vzájemná diskuse.

Každý z účastníků obdrží osvědčení o absolvování semináře.

Účast na semináři je zdarma.