Přihlášení studenta
Přihlášení | Registrace

2016

Seminář pro učitele zeměpisu základních a středních škol

Kdy?       pátek 30. 9. 2016

Kde?       Albertov 6, Praha 2

 

Koncept akce:

1) Dopolední program – proběhne hromadně a absolvují jej všichni účastníci

a. Úvodní slovo

b. Současná geopolitická situace ve světě a mezinárodní migrace – přednáška na aktuální téma

c. Aktuální trendy ve výuce – diskuse didaktiků geografie s učiteli

2) Odpolední program – sestávající ze tří tematických bloků workshopů/přednášek/diskusí obecně věnovaných třem celkům:

a. nejnovější poznatky v geografii – Přírodní rizika na Zemi; Demografický vývoj ve světě

b. moderní trendy ve výuce zeměpisu – Jak učit regionální geografii?; Moderní pojetí výuky zeměpisu

c. využití moderních technologií ve výuce – GIS ve výuce; DPZ ve výuce

    

Účastníci si z nabídky odpoledního programu volí dvě akce.

Rámcový program naleznete zde.

PŘIHLÁŠENÍ

Je třeba se přihlásit na seminář jako celek a následně na dvě vybrané akce odpoledního programu (v každém bloku jednu).

Přihlášení na seminář (slouží jako přihlášení na dopolední program)

Odpolední blok I.

Odpolední blok II.