Přihlášení studenta
Přihlášení | Registrace

2017

Seminář pro učitele zeměpisu základních a středních škol

Kdy?       pátek 22. 9. 2017

Kde?       Albertov 6, Praha 2

Koncept akce:

1) Dopolední program – proběhne hromadně a absolvují jej všichni účastníci

a. Úvodní slovo

b. Jak podpořit geografické myšlení žáků? – workshop

c. Aktuální trendy ve výuce – diskuse didaktiků geografie s učiteli

2) Odpolední program – sestávající ze tří tematických bloků workshopů/přednášek/diskusí obecně věnovaných třem celkům:

a. nejnovější poznatky v geografii – Přírodní rizika a lidská společnost v regionech světa; Populační tématika ve výuce – zdroje informací, potřeby učitelů a spolupráce

b. moderní trendy ve výuce zeměpisu – Mapa ve výuce zeměpisu; Environmentální výchova – výzva pro geografické vzdělávání

c. využití moderních technologií ve výuce – Hodnotíme environmentální změny pomocí družic; Volně dostupná geografická data pro výuku zeměpisu

    

Účastníci si z nabídky odpoledního programu volí dvě akce.

Rámcový program naleznete zde.

PŘIHLÁŠENÍ

Je třeba se přihlásit na seminář jako celek a následně na dvě vybrané akce odpoledního programu (v každém bloku jednu).

Odpolední blok I.

Odpolední blok II.