Přihlášení studenta
Přihlášení | Registrace

2018

Seminář pro učitele zeměpisu základních a středních škol

Kdy?       pátek 21. 9. 2018

Kde?       Albertov 6, Praha 2

Koncept akce

1) Dopolední program – proběhne hromadně a absolvují jej všichni účastníci

a. Úvodní slovo

b. Výuka fyzické geografie ve světle moderních technologií

c. Aktuální trendy ve výuce – diskuse didaktiků geografie s učiteli

 

2) Odpolední program – sestávající ze tří tematických bloků workshopů/přednášek/diskusí obecně věnovaných třem celkům:

a. nejnovější poznatky v geografii

  • (Geo)demografie a zdravotní péče v Česku – vzájemné vazby a souvislosti
  • Cestovní ruch – spása či zkáza?

b. moderní trendy ve výuce zeměpisu

  • „Učitelé učitelům“ – Terénní výuka zeměpisu v praxi
  • Rozvoj geografického myšlení v praxi

c. využití moderních technologií ve výuce

  • Družicový snímek snadno a rychle
  • Exkurze do okolí školy s mobilem

    

Podrobný program

10:15–11:45

Výuka fyzické geografie ve světle moderních technologií

Dílčí disciplíny fyzické geografie zažívají v posledních desetiletích nebývale prudký rozvoj technologií sloužících k monitoringu a predikci vývoje přírodní sféry. Jejich výstupy jsou často využívány širokou veřejností (např. v rámci předpovědi počasí), proto je vhodné do výuky zeměpisu zařadit alespoň základní seznámení s těmito nástroji z hlediska jejich možností i limitů. V přednášce se zaměříme na nejdůležitější moderní technologie, vysvětlíme princip jejich fungování, upozorníme na jejich veřejně dostupné výstupy a nastíníme i možnost zapojení této problematiky do výuky zeměpisu na různých stupních škol.

 

13:15-14:30 Odpolední blok I.

(Geo)demografie a zdravotní péče v Česku – vzájemné vazby a souvislosti

Ovlivňuje věková struktura čerpání a poskytování zdravotní péče? Bude nás mít kdo léčit? Jaká je dostupnost zdravotní péče a které faktory ji ovlivňují? Tyto i další otázky budou diskutovány v rámci přednášky, která má za cíl zdůraznit aplikační potenciál demografie v jednom z vybraných sektorů veřejné sféry.

„Učitelé učitelům“ – Terénní výuka zeměpisu v praxi

Cílem setkání je představit možnosti různého pojetí terénní výuky geografie na gymnáziu a odborné střední škole. Účastníci se seznámí s příklady úkolů, aktivit, výstupů a hodnocení praktické výuky geografie. Setkáním provází středoškolští učitelé a jejich studenti. Program je vhodný i pro učitele základních škol.

Družicový snímek snadno a rychle

Účastníci se naučí najít, stáhnout a zpracovat si družicový snímek jakéhokoliv místa na světe pomocí webových aplikací Sentinel Playground (https://www.sentinel-hub.com/explore/sentinel-playground) a BLIF (https://www.blif.de). Účastníci se též dozví zajímavosti ohledně moderních družicových systémů pozorování Země a jejich možnostmi v hodnocení stavu a změn životního prostředí. Pro učitele bude připraven výukový materiál s detailním popisem a vysvětlením, který lze použít ve výuce.​

 

14:45–16:00 Odpolední blok II.

Cestovní ruch – spása či zkáza?

Cestovní ruch je často považován za "čisté " ekonomické odvětví. Jak je to ale opravdu s jeho dopady na sféru ekonomickou, environmentální a sociokulturní? Proč jsou některé destinace přeplněné a rezidenti se bouří? Je možné negativním dopadům předcházet? Mají klimatické změny vliv na turismus, a jak je třeba reagovat? Na další a podobné otázky budou během přednášky hledány odpovědi či budou diskutovány.

Rozvoj geografického myšlení v praxi

Naučit žáky geograficky myslet je nepochybně cílem  většiny učitelů zeměpisu a měl by to tak být hlavní cíl výuky zeměpisu na základních i středních školách. Jedná se však o cíl značně ambiciózní, jehož dosažení je poměrně nesnadné. V rámci workshopu bude představen koncept geografického myšlení a také ukázky aktivit podporující rozvoj myšlení přímo ve výuce zeměpisu.

Exkurze do okolí školy s mobilem

Účastníci se seznámí s volně dostupnými mapovacími a GPS aplikacemi v mobilu, které umožňují tvorbu virtuálních exkurzí. Hlavními funkcionalitami je zaznamenání tras, tvorba fotografií a videí míst zájmu a propojení všech výstupů ve formě exkurze. Všechny výstupy z exkurze lze interaktivně zobrazit pomocí Google Maps, Google Earth či v GIS. Pro učitele bude připraven výukový materiál s detailním popisem a vysvětlením, který lze použít ve výuce.​

 

Účastníci si z nabídky odpoledního programu volí dvě akce.

 

Přihlášení na seminář

Přihlášením na dopolední přednášku se účastníci zároveň přihlašují na celý seminář. Následně je nezbytné se přihlásit vždy na jednu z nabízených akcí v každém ze dvou odpoledních bloků.

 

Přihlášení na dopolední přednášku i na celý seminář

 

Odpolední blok I.

 

Odpolední blok II.