Přihlášení studenta
Přihlášení | Registrace

2019

Seminář pro učitele zeměpisu základních a středních škol

Kdy?       pátek 20. 9. 2019

Kde?       Albertov 6, Praha 2

Účast na semináři je zdarma. 

Podrobný program

10:15–11:45

Jak vidí demograf nejlidnatější státy světa, aneb práce s vybranými online zdroji demografických dat
RNDr. Klára Hulíková, Ph.D., Bc. Martin Vondrášek

Seminář bude rozdělen do dvou hlavních bloků. V prvním z nich budou představeny hlavní trendy populačního vývoje v nejlidnatějších státech světa, především se zaměřením na Čínu, která v nejbližších letech pravděpodobně opustí post státu s největším počtem obyvatel, Indii a Nigérii, která se během 21. století velmi rychle bude dostávat do popředí nejlidnatějších států světa. Druhý blok bude prakticky laděný do výuky a ukáže online nástroje, aplikace a aktuální a spolehlivé zdroje dat, které je možné využít pro efektivní přípravu výuky demografických témat na středních školách.

11:45–12:30

Aktuální trendy ve výuce
RNDr. Martin Hanus, Ph.D.

Řízená diskuse pedagogů nad aktuálním děním a změnami provázející výuku zeměpisu i výuku na školách jako celek. Diskutována také bude nabídka PřF UK směrem ke školám a možnosti vzájemné spolupráce.

13:15–14:30 Odpolední blok I.

Účastníci si volí jednu možnost z nabídky.

Místo a lokální procesy ve výuce zeměpisu
Doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.

Místo a lokální procesy jsou ve výuce zeměpisu mnohdy opomíjeným tématem. Výklad je většinou zaměřen na globální, národní a regionální měřítko. Řada procesů a problémů je přitom v reálné geografii řešena na mikroregionální úrovni, v sociogeografických disciplínách například na úrovni obcí, čtvrtí, sousedství, ulic nebo míst. Lokality umožňují, na rozdíl od regionů nebo států, uplatnit komplexní porozumění prostorových vazeb, utváření místa a rozhodování v území. Lokální úrovně se týkají tak důležitá témata jako identita, segregace, sociální soudržnost, územní plánování, zodpovědnost za místo, bezpečí, sociální kontrola, volby a mnoho dalších. Místo bydliště, školy nebo známá místa v obci jsou vynikajícími příklady, které každý žák nebo student dobře zná, zároveň si o těchto místech může opatřit řadu nových informací a třeba se i podílet na jejich budoucím utváření.

„Učitelé učitelům“ – Profesní rozvoj učitelů metodou Lesson study
Mgr. Kateřina Kadlecová, RNDr. Jan Pulec, Mgr. Gabriela Zvěřinová

Sdílení příkladů dobré praxe mezi učiteli se ukazuje být vítaným způsobem profesního rozvoje pedagogů. Z tohoto důvodu jsme připravili workshop zaměřený na reflexi naší zkušenosti s metodou Lesson study založené na týmové přípravě a reflexi výuky zeměpisu (na příkladu tématu Obyvatelstvo světa). V rámci tohoto praktického workshopu bude představena jak samotná výuka a její reflexe ze strany našich studentů, ale také naše zkušenosti s metodou Lesson study.

Pojďme učit s volně dostupným GIS!
Mgr. Jan Šimbera

Účastníkům bude představen volně stažitelný GIS  - software QGIS (www.qgis.org). Na konkrétních ukázkách budou představeny možnosti prostorových analýz v tomto SW. Část semináře též představí volně dostupná geografická data a jejich zpracování v GIS. Pro učitele bude připraven výukový materiál s detailním popisem a vysvětlením, který lze použít ve výuce.

14:45–16:00 Odpolední blok II.

Účastníci si volí jednu možnost z nabídky.

Regionální klimatologie ve výuce
RNDr. Miloslav Müller, Ph.D.

Každé místo na Zemi má osobité klima, dané kombinací působících klimatických faktorů. Ukážeme si a při skupinové práci vyzkoušíme, jak mohou studenti klima různých míst názorně vyjádřit a porovnat pomocí tzv. trapézových diagramů. Při společné prezentaci výstupů pak budeme diskutovat nad faktory, které klima jednotlivých míst podmiňují.

Pod pokličkou Zeměpisné olympiády
RNDr. Jakub Jelen, Mgr. Radek Durna

Zajímá vás zákulisí příprav Zeměpisné olympiády? Chcete se dozvědět, jak probíhají mezinárodní geografické soutěže nebo se například naučit, jak jednoduše připravit zadání pro školní kolo? Máte zájem se dozvědět, jaké úlohy řeší soutěžící při terénní části celostátního kola či na letních soustředěních a jak tyto úlohy můžete využít i ve vaší výuce? Pokud jste si alespoň jednou odpověděli ano, navštivte náš workshop.

Využití družicových snímků v hodnocení stavu a změn životního prostředí
Mgr. Josef Laštovička

Účastníci se naučí najít a zpracovat družicový snímek jakéhokoliv místa na světe pomocí webové aplikace Sentinel Hub (https://www.sentinel-hub.com). Na praktických ukázkách se účastníci dozvědí možnosti družicového snímání v hodnocení stavu a změn životního prostředí, jako např. vývoj sucha v krajině či poškození lesů. Pro učitele bude připraven výukový materiál s detailním popisem a vysvětlením, který lze použít ve výuce.

 

Přihlášení na seminář

Přihlášením na dopolední přednášku se účastníci zároveň přihlašují na celý seminář. Následně je nezbytné se přihlásit vždy na jednu z nabízených akcí v každém ze dvou odpoledních bloků.

Přihlášení na dopolední přednášku i na celý seminář

Odpolední blok I.

Odpolední blok II.