Přihlášení studenta
Přihlášení | Registrace

2021

Seminář pro učitele základních a středních škol

Kdy?       pátek 24. 9. 2021

Kde?       Albertov 6, Praha 2 (první patro)

 

Rámcový program semináře

Rámcový program

 

Podrobný program semináře:

9:30–10:55

Formativní hodnocení aneb kritéria jsou základ

Mgr. et Mgr. Michaela Spurná Ph.D.

Tradiční přednáška v plénu pro všechny účastníky, tentokráte věnovaná problematice formativního hodnocení ve výuce s důrazem na hodnotící kritéria. Součástí budou praktické ukázky stanovování kritérií a jejich využití ve výuce.

11:00–12:15

Jak na výuku? Téma migrace a rozvoj sociální spravedlnosti

Mgr. Lucie Albrechtová, Mgr. Kateřina Kadlecová, RNDr. Martin Hanus, Ph.D.

Tematický celek migrace je tradiční součástí výuky zeměpisu na základních a středních školách, přičemž s ohledem na globální i regionální dění posledního desetiletí nabývá tato problematika na aktuálnosti i atraktivitě pro žáky. Nutno dodat také na složitosti, což komplikuje porozumění tématu a tedy i jeho výuku.

Téma migrace, kromě poznatků týkající se migračních směrů, push a pull faktorů atp., skrývá také značný potenciál pro rozvoj postojů a hodnotového systému žáků. Příkladem může být rozvoj sociální spravedlnosti, porozumění a empatie. V rámci workshopu se budeme věnovat nějen diskusi nezbytnosti rozvoje postojů v zeměpisu, ale jeho součástí budou i praktické ukázky výuky tématu migrace rozvíjející postoje žáků.

Pohyby Země a jejich důsledky: jak je pochopit, snadno vysvětlit a integrovat do výuky

RNDr. Marek Křížek, Ph.D.

Už velmi dávno si lidé uvědomili, že to co se děje na nebi, má svoji odezvu na Zemi. Proto se nebe stalo sídlem božstev. Nicméně vysvětlit ať už jednoduché či složitější pohyby Země ve svých konsekvencích může znamenat problém a bývá často náročnější na prostorovou představivost. Na druhou stranu tyto děje jsou rozhodující pro prostředí Země, jak jej známe a fakticky denně jsme s nimi konfrontováni (zemská tíže, Coriolisova síla, slapy, klimatická změna). Studenti a žáci se na ně ptají, neboť tyto děje vstupují do praktického života (počítání času, přesná navigace, zemědělství, rozložení nerostných surovin a na ně navázaná lidská činnost) a dokonce determinují historii lidstva. V rámci semináře si snadnou a přístupnou formou ukážeme, co všechno se k pohybům Země váže, a naučíme se pracovat s výukovou aplikací vyvinutou na katedře fyzické geografie a geoekologie PřF UK, která názorně ilustruje pohyby Země. Upozorníme na nejčastější chyby a omyly, které se s tímto tématem pojí a bohužel někdy i „prosakují“ do učebnic. V semináři získáte řadu zajímavých tipů, jak výuku zpestřit, sami si ujasníte některé souvislosti a sami si budete moci vyzkoušet řadu simulací například, jak by se měnil příjem sluneční energie, kdyby Země měla jiný sklon, než má. To vše Vám umožní udělat Vaši výuku atraktivnější, s lepším porozuměním látky, která až dosud mohla být jak pro žáky a studenty, tak i pro učitele strašákem.

Mediální výchova ve výuce

Mgr. Daniel Brodníček

V dnešní době jsou žáci obklopeni množstvím informací, vč. např. názorů influencerů.  Proto je důležité žáky naučit tyto informace vnímat a přemýšlet nad nimi a dále je využívat. Tento praktický workshop představí metody implementace mediální výchovy do libovolného předmětu, přičemž důraz bude kladen podporu kritického myšlení žáků.

13:00–14:15

Populační témata jako důležitá součást výuky - jak na jejich efektivní implementaci.

Mgr. Martin Vondrášek

Ukážeme vám online databáze, odkud můžete přebírat potřebná data o obyvatelstvu. Společně projdeme dostupné připravené online materiály s populační tematikou a návrhy aktivit do hodiny. Naučíme vás jak rychle a jednoduše sestrojit věkovou pyramidu v excelu a podíváme se jak lze vybraná témata, třeba právě i s využitím věkových pyramid propojit s koncepcí geografického vzdělávání.

Nadaní žáci v geografii: příkladu Zeměpisné olympiády

RNDr. Jakub Jelen

Zajímá vás, jak se pracuje s nadanými žáky v geografii? Rádi byste se dozvěděli, jak probíhají letní soustředění před mezinárodními geografickými olympiádami či tyto soutěže samotné? V rámci workshopu se seznámíte se způsoby práce s nadanými žáky a především úlohami, které tito žáci na soutěžích řeší. Budete mít možnost si vyzkoušet různé testy z celostátních či mezinárodních kol a v neposlední řadě se naučíte je využívat i ve své vlastní výuce.

Mezioborová terénní výuka: řeky

Mgr. Nela Randová a kol.

Přímo v terénu u Botiče si vyměníme zkušenosti s výukou v terénu, sběrem dat a práci s nimi. Představíme některé možnosti výstupů práce v terénu a jejich (vy)hodnocení. Ukážeme si možnosti projektové výuky s mezioborovým přesahem nejen do geografie, biologie a chemie.

Přihlašování účastníků

Přihlášením na úvodní přednášku se přihlašujete na celý seminář. MNásledně si z nabídky workshopů volíte dva dle vlastních preferencí.

Přihlášením na dopolední přednášku se účastníci zároveň přihlašují na celý seminář. Následně je nezbytné se přihlásit vždy na jednu z nabízených akcí v každém ze dvou odpoledních bloků.

Přihlášení na dopolední přednášku i na celý seminář

Workshopy I.

Workshopy II.