Přihlášení studenta
Přihlášení | Registrace

2023

Seminář pro učitele základních a středních škol

Kdy?       pátek 22. 9. 2023, 9:30 –14:45

Kde?       Albertov 6, Praha 2 (třetí patro)

Seminář je zdarma a probíhá pod záštitou České geografické společnosti, z.s.

 

Podrobný program semináře:

9:30–9:35

Úvodní slovo a zahájení

9:35–10:55

Aktuální stav a perspektivy Velké revize RVP v zeměpisu

Dana Řezníčková, Martin Hanus, Miroslav Marada

Zatímco poměrně nedávno proběhla tzv. Malá revize RVP ZV, již více než rok jsou plném proudu práce na tzv. Velké revizi RVP ZV. Tyto časté změny kurikula kladou na školy a učitele značné výzvy. V rámci semináře budou účastníci seznámeni s aktuálním stavem revizí a změnami, které lze očekávat v zeměpisném kurikulu. 

11:00–12:30

Porozumění příčinám a důsledkům: rozvoj myšlení v souvislostech prostřednictvím kauzálních diagramů – „Učitelé učitelům“

Milena Bustová, Klára Blahůtová

Kauzální diagram slouží ke grafickému znázornění a analýze vzájemných vlivů jednotlivých proměnných v dynamických modelech. Vizualizace vzájemných vztahů proměnných usnadňuje pochopení funkce komplexních systémů a rozvíjí u žáků geografický způsob myšlení. Geografie z velké části zkoumá příčiny a důsledky fungování různých jevů, zákonitostí, vztahů jak ve fyzické, tak socioekonomické sféře. Kauzální diagramy tak mohou pomoci k lepšímu pochopení propojení jednotlivých částí. A o to víc, pokud si je studenti dokáží vytvořit a interpretovat sami. V tomto workshopu se seznámíte se základními principy tvorby kauzálních diagramů. Ukážeme vám konkrétní náměty a příklady lekcí, které jsme se studenty v hodině vyzkoušely. Sami si zkusíte vytvořit vlastní kauzální diagram, popř. navrhnout ucelenou lekci. Bude se jednat o praktický workshop, ze kterého si, doufáme, odnesete zajímavé náměty do hodiny.

Operativní nástroje pro monitoring sucha

Miroslav Šobr

V průběhu workshopu se nejprve zaměříme na základní metody hodnocení hydrologického sucha, metodu počtu suchých dnů na základě prahových hodnot a metodu nedostatkových objemů. Budou vysvětleny základní pojmy a poměrně jednoduché postupy, které se pro hodnocení používají. Ukážeme si, kde lze získat hydrologická data pro vodní tok v blízkosti vaší školy a nastíníme možnost základní práce s daty. Následně se zaměříme na možnosti prohlížení webových aplikací, které monitorují aktuální stav jednotlivých typů sucha v Česku. Ukážeme si i aplikace, které monitorují sucho v Evropě. Na závěr bude předvedena ukázka z terénního měření průtoků na antropogenně upraveném a využívaném vodním toku, kde probíhala měření zaměřená na mapování ztrát vody ve vodním toku, které je možné zkusit provést i na některém menším vodním toku v blízkosti školy např. v rámci projektové výuky. 

Živá knihovna jako metoda výuky

Václav Šneberger

Praktický workshop, který představí využití Živé knihovny online/offline jako metody výuky témat sociálního pilíře udržitelnosti s přesahem do dalších nejen společenskovědných oblastí. Metoda Živých knihoven bourá předsudky a stereotypy a spoluvytváří hodnotové a respektující vzdělávání. Součástí bude zejména seznámení s metodou a vyzkoušení “čtení” na vlastní kůži.

13:00–14:30

Terénní výuka geografie na středních školách – „Učitelé učitelům“

Jakub Jelen

Žáci Geografického gymnázia Praha mají od druhého ročníku předmět praktická geografie, v rámci kterého aplikují znalosti a dovednosti získané v teoretické výuce. Workshop seznámí účastníky s možnostmi výuky praktických cvičení v terénu zaměřených na fyzickou i sociální geografii, dále představí možnosti a tipy, jak terénní výuku pojmout, na co si dávat pozor nebo např. jak a kde je možné sehnat kvalitní přístrojovou techniku. Součástí bude představení různých úkolů a aktivit pro terénní výuku, které je možné realizovat i v okolí vaší školy.

Demografické aktuality: populace Číny a Indie, demografie Ruska a Ukrajiny a kontexty demografického stárnutí v Česku.

Jitka Rychtaříková

Seminář se zaměří na tři, v dnešní době často diskutovaná, témata. Bude představena současná situace a stručná historická retrospektiva s nejdůležitějšími milníky. Demografické stárnutí Česka bude uvedeno v kontextu vyspělých zemí, včetně prognóz. Informace budou provázeny odkazy na relevantní vybranou literaturu dostupnou na internetu.  V závěru pak budou představeny vybrané internetové zdroje demografických ukazatelů a česko-anglický slovníček základních pojmů.

Budoucnost vzdělávání v kontextu AI – „Učitelé učitelům“

Zdeněk Žižka

Jak efektivně využívat generativní umělou inteligenci nejen ve výuce? Jak to vlastně funguje? Kam směřuje budoucí vývoj? Zaměříme se na konkrétní příklady využití AI ke zlepšení efektivity a personalizace výuky. Na příkladu ChatGPT si ukážeme další možnosti a omezení velkých jazykových modelů. Diskuze nám poskytne prostor pro výměnu názorů, sdílení zkušeností i vyjádření obav vztahujících se k etice a bezpečnosti AI.

 

Přihlašování účastníků

Prosím, nejprve se přihlašte na seminář jako celek. Následně si přihlášením se na jednotlivé paralelní workshopy sestavte program semináře dle vlastních preferencí. Je tedy nezbytné se přihlásit vždy na jednu z nabízených akcí v každém z uvedených bloků.

Přihlášení na celý seminář

Workshopy I.

Workshopy II.