Přihlášení studenta
Přihlášení | Registrace

Středoškolská odborná činnost

SOČ je soutěží talentovaných středoškoláků v řešení odborných problémů v 18 vědních oborech. Probíhá zpravidla ve třech kolech formou soutěžních přehlídek, ve kterých soutěžící své práce obhajují. Cílem soutěže je vést talentované žáky k samostatnému a tvořivému přístupu při řešení odborných problémů.

Úspěšní řešitelé získávají možnost studovat vybraný obor Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy bez nutnosti skládat přijímací zkoušky.

Podrobnější informace o soutěži naleznete na www.soc.cz

Možnost vedení prací SOČ odborníky z Geografické sekce PřF UK 

Každá práce SOČ musí mít svého vedoucího, kterým bývá zpravidla odborník pro danou oblast.

Geografická sekce Přírodovědecké fakulty nabízí žákům středních škol konzultace a vedení prací z geografických oborů.

V obecné rovině se může jednat o práce z:

  • fyzické geografie
  • sociální geografie 
  • regionální geografie 
  • kartografie a geoinformatiky
  • demografie

Vymezení konkrétního tématu práce je na vzájemné dohodě mezi studentem a vedoucím práce. 

V případě, že budete mít zájem o konzultaci či vedení práce z geografického oboru, obraťte se na email: jakub.jelen@natur.cuni.cz

Po společné konzultaci nad tématem práce Vám bude doporučen konkrétní odborník Geografické sekce.