Přihlášení studenta
Přihlášení | Registrace

SLDB 2021: Víme už, kolik nás je?

 

odkaz pro online připojení zde: meet.google.com/gxu-bjup-shr 

 

Dne 14. 2. 2022 se uskuteční diskusní večer z cyklu Geografické pondělky na téma SLDB 2021: Víme už, kolik nás je?

Sčítání obyvatelstva již půldruhého století patří ke klíčovému zdroji informacích o jeho početním stavu a demografické struktuře. Koná se sice jednou za desetiletí, ale bez něho bychom nevěděli, kolik nás je a jakou má naše obyvatelstvo strukturu ani v období mezi sčítáními. Naše diskusní odpoledne bude věnováno historii i současnosti populačních censů a zejména poslednímu z nich, který se uskutečnil v březnu 2021.  V kontextu sčítání budou diskutovány také každoroční bilance obyvatelstva a diskutující se také dotknou připravovaných revolučních změn v tvorbě statistik obyvatelstva. Druhou, hlavní část programu vyplní prezentace prvních výsledků SLDB 2021. 

Diskutující:

Mgr. Terezie Štyglerová, demografka, vedoucí oddělení demografické statistiky ČSÚ

Mgr. Robert Šanda, geograf, ředitel odboru statistiky obyvatelstva ČSÚ

RNDr. Tomáš Kučera, CSc., pověřený rolí moderátora, původně geograf, dnes spíše již jen demograf, katedra demografie a geodemografie PřF UK

Medailonky diskutujících zde