Přihlášení studenta
Přihlášení | Registrace

Sčítání a každoroční počty obyvatel

 

Dne 15. 11. 2021 se uskuteční diskusní večer z cyklu Geografické pondělky na téma Sčítání a každoroční počty obyvatel: Víme, kolik nás je?

Sčítání obyvatelstva již půldruhého století patří ke klíčovému zdroji informacích o jeho početním stavu a demografické struktuře. Koná se sice jednou za desetiletí, ale bez něho bychom nevěděli, kolik nás je a jakou má naše obyvatelstvo strukturu ani v období mezi sčítáními. Naše diskusní odpoledne bude věnováno historii i současnosti populačních censů a zejména poslednímu z nich, tomu letošnímu. V kontextu sčítání budou naši hosté diskutovat také každoročních bilance obyvatelstva a  připravované revoluční změny v tvorbě statistik obyvatelstva.  

Diskutující:

Mgr. Terezie Štyglerová, demografka, vedoucí oddělení Demografické statistiky ČSÚ

Mgr. Robert Šanda, geograf, ředitel odboru statistiky obyvatelstva ČSÚ.

RNDr. Tomáš Kučera, CSc., pověřený rolí moderátora, původně geograf, dnes spíše již jen demograf, katedra demografie a geodemografie PřF UK

Medailonky diskutujících zde