Přihlášení studenta
Přihlášení | Registrace

Ruská válka na Ukrajině – příčiny, formy, důsledky

Gografické pondělí na téma Ruská válka na Ukrajině – příčiny, formy a důsledky konfliktu

Jaké byly cesty k ozbrojené agresi Ruska na Ukrajinu? Byl konflikt nevyhnutelný? Jak definovat geopolitiku Ruska a jaké používá metody k dosažení cílů? Jaké jsou a budou důsledky ruské agrese pro Ukrajinu, Evropu, Rusko?

Přijďte se dozvědět více na panelovou diskuzi s odborníky na post-sovětský region, mezinárodní politiku, konflikty a dezinformace. Velká část programu bude věnována vašim dotazům.

 

Účastníci:

  • RNDr. Libor Jelen, Ph.D. – odborník na Rusko a postsovětský region, odborný asistent na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta UK

(nedávný rozhovor dr. Libora Jelena k tématu zde)

  • kpt. Ing. Mgr. Oldřich Bruža – odborník zejména na informační nástroje v hybridní válce, příslušník Armády České republiky, v diskusi je však za sebe a ne za organizaci
  • RNDr. Jiří Tomeš, Ph.D. – regionální a politický geograf, odborný asistent na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta UK

termín: 7. března 2022, 17:30 – 19:00

místo konání: Albertov 6, Praha 2, Velká geologická posluchárna