Přihlášení studenta
Přihlášení | Registrace

Vize české metropole

geograficke pondeli vize ceske metropole

Jaká je budoucnost Prahy? Co následující roky a desetiletí přinesou matce měst? Nové čtvrti, nové mosty či nové byty? Co budoucí vývoj znamená pro satelitní města a dojížďku do hlavního města? Jaká je vize MHD v Praze a patří do centra auta? 

Srdečně vás zveme na moderovanou debatu s odborníky a geografy o Praze a jejím budoucím směřování 31. října od 18:00 v posluchárně Velká geologická (budova děkanátu PřF UK, Albertov 6, Praha 2). Velká část programu bude věnována vašim dotazům.

Pozvání přijali:

  • Mgr. Ondřej Boháč - geograf, manažer, ředitel Institutu pro plánování a rozvoj hl. m. Prahy (IPR) 
  • RNDr. Radim Perlín, Ph.D. - sociální geograf, urbanista, zaměřuje se na územní a prostorové plánování se zaměřením na rozvoj nejmenších sídel, lokální rozvoj malých sídel a rozvoj venkovské krajiny, působí jako odborný asistent na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje, PřF UK
  • doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D. - sociální geograf, zaměřuje se na studium vlivu dopravní dostupnosti a výstavby dálniční infrastruktury na rozvoj lokalit a regionů, působí jako docent na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje, PřF UK 

Moderuje:

  • RNDr. Adam Klsák – sociální geograf, člen výzkumného týmu Urbánní a regionální laboratoř, působí na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta UK 

Termín: 31. října 2022, od 18:00

Místo: Přírodovědecká fakulta UK, Albertov 6, Praha 2, Velká geologická posluchárna 

Odkaz na FB událost: ZDE