Přihlášení studenta
Přihlášení | Registrace

Přírodní katastrofy nejen ve velehorách

Deváté Geografické pondělí se uskutečnilo 16. října 2023 na téma "Přírodní katastrofy nejen ve velehorách"

Anotace:

Rychlé geomorfologické procesy (např. sesuvy) představují významnou hrozbu pro společnost po celém světě. Pochopení přírodní, ale take společenské složky rizika je nezbytné k jeho efektivní eliminaci. Tématem moderované diskuse budou současné poznatky geovědních disciplín ohledně výskytu vybraných typů rizikových procesů v čase a prostoru ve světle probíhjajících klimatických a společenských změn.

Hosté:

Adam Emmer (University of Graz, Institute of Geography and Regional Science) je fyzický geograf se specializací v oboru geomorfologie velehor a přírodních ohrožení. Ve svém výzkumu se zaměřuje na důsledky ústupu ledovců, především na povodně typu GLOF, jejich charakteristiky a zákonitosti výskytu. Hlavní geografická oblast Adamova výzkumu zahrnuje peruánské Andy, sikkimský Himálaj a rakouské Alpy.

Materiály věnující se řešenému tématu:

Mezioborová debata o klimatickém soudním případu Lliuya vs RWE

Prezentace z přednášky

 

Jan Klimeš (Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i.) je fyzický geograf zabývající se výzkumem vzniku a míry nebezpečí sesuvů ve vysokohorském prostředí (Andy, Peru) nebo ve složitých geologických podmínkách České republiky a sopečných ostrovů (Kanárské souostroví, Španělsko). Snaží se lépe poznat příčiny jejich vzniku a velikost možných dopadů na společnost a zároveň hledá způsoby, jakými mohou lidé lépe čelit jejich negativním dopadům.

Odkazy na vydané publikace věnující se řešenému tématu:

https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2020/cislo-12/katastrofy-podminene-lidmi.html

https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2017/cislo-2/sesuvy-snadny-vyzkum-slozita-ochrana.html

 

Moderátor: prof. Vít Vilímek