Přihlášení studenta
Přihlášení | Registrace

Ukrajinští váleční uprchlíci v Česku

Ukrajinští váleční uprchlíci v Česku - výzva, úspěchy, problémy

Termín konání: 26. února 2024 od 17:30
Místo konání: Velká geologická posluchárna, Albertov 6, Praha 2
 
Setkání přinese různorodou zkušenost a reflexi příchodu a přítomnosti četné ukrajinské uprchlické populace v Česku. Půjde o poznání vybraných podmíněností, vztahů, mechanismů a dopadů příchodu a pobytu Ukrajinců, a to perspektivou výzkumů akademiků, manažerky Magistrátu i reprezentantky samotných uprchlíků.
 
 
Moderátor:
prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc., Přírodovědecká fakulta UK, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
Účastníci:
Yulie Giorgelashvili - Slovo 21
Mgr. Martin Lepič, Ph.D. - Přírodovědecká fakulta UK, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
Mgr. Geti Mubeenová - Magistrát Hl.m. Prahy, krajská koordinátorka strategického řízení pro Ukrajinu
prof. RNDr. Josef Novotný, Ph.D. - Přírodovědecká fakulta UK, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje