Přihlášení studenta
Přihlášení | Registrace

Copernicus Academy CZ

Pobočka Copernicus Academy v České republice

Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta je řádným členem Národního sekretariátu GEO/ Copernicus České republiky, který je hlavním vládním orgánem zabývajícím se agendou Copernicus na národní úrovni. Akademie Copernicus pracuje na zvýšení výměny nápadů a osvědčených postupů napříč hranicemi a obory a zároveň přispívá k rozvoji využívání údajů z pozorování Země obecně a údajů a informací z programu Copernicus konkrétně v různých veřejných nebo soukromých uživatelských organizacích nebo odvětvích. 

Zajímá vás obor dálkového průzkumu Země? Chcete si do školy pozvat odborníka na toto téma? Kontaktujte PR koordinátora na emailu: jakub.jelen@natur.cuni.cz

Hlavní cíle:

  • propagovat a realizovat myšlenky programu Copernicus
  • zřídit a podporovat kancelář a skupinu odborníků pro propagaci a implementaci dat a služeb programu Copernicus v širokém spektru odvětví a koncových uživatelů
  • pořádat pravidelné workshopy a školení zavádějící data a služby EO/Copernicus do praxe
  • ukázat a prezentovat studentům osvědčené postupy programu Copernicus a umožnit setkání studentů (mladé generace) s odborníky z výzkumu a obchodu

NADCHÁZEJÍCÍ AKCE

EO4Educators - International Summer School on Earth Observation for Educators

International Summer School on Earth Observation for Educators (EO4Educators) 2023 is a ……. hosted by Charles University in Prague, Czechia.

TAT 2023 training: “Remote sensing for environmental monitoring and modelling” (TAT-10) will take place from 17 July to 21 July 2023 in Prague, Czechia.

The official website of the event here

 

Současný svět pohledem družic

Datum: 4. dubna od 17:00

Přednáška přestaví možnosti družicového průzkumu významných jevů a událostí, které zásadně ovlivňují životy lidí na naší planetě, jako jsou válečné konflikty či klimatické změny.

Přednášející: doc. RNDr. Přemysl Štych, Ph.D.; RNDr. Josef Laštovička, Ph.D.