Přihlášení studenta
Přihlášení | Registrace

Dny geografie 2016

Dny geografie 2016 na PřF UK

21.–25. 11. 2016; Albertov 6, Praha 2

Také pro letošní rok jsme připravili v rámci akce Dny goegrafie bohatý program vhodný jak pro žáky a studenty základních a středních škol a jejich učitele, tak také pro širokou veřejnost. 

Novinkou je zavedení rezervačního sytému. S jeho pomocí se lze přihlásit k účasti na vybraných akcích. Rezervační systém však negarantuje volná místa po zahájení aktivity, je tedy i přes rezervaci nutné být včas na určeném místě. Registrovat se k účasti je nezbytné především u aktivit s omezenou kapacitou (přednášky, workshopy). Na "průběžné" aktivity na chodbách není nezbytné se registrovat.

Registrační systém umožňuje průběžně spravovat rezervace, prosím, v případě změny upravte svou rezervaci. Uvolníte tím místo dalším případným zájemcům. S ohledem na tento fakt se lze registrovat i nad povolenou kapacitu jako "náhradník" – v případě uvolnění místa či navýšení kapacity budete zahrnuti mezi účastníky.

Na akce se lze registrovat i jako skupiny, tj. jeden člověk (např. vyučující) může rezervovat místo pro celou skupinu.

Při registraci důsledně zkontrolujte správnost své e-mailové adresy.

Program Dnů geografie 2016

Rámcový program je ke stažení zde.

Detailní program včetně anotací všech akcí naleznate zde.

 

Registrace na akce

Zde jsou uvedeny pouze akce, na které je třeba se rgistrovat. Více akcí bez nutnosti registrace naleznete v programu (viz výše)