Přihlášení studenta
Přihlášení | Registrace

Katedra geoinformatiky a kartografie

Zde najdete ukázky výstupů z projektů katedry (materiály zíkáte kliknutím na modré názvy). 

Dědictví zaniklých krajin  - YouTube kanál

Videa zpřístupňují, dokumentují a rekonstruují zmizelé krajiny na území Česka od konce 18. století. Vznikla v letech 2018-2021 jako výstup projektu Ministerstva kultury ČR NAKI II: Dědictví zaniklých krajin: identifikace, rekonstrukce, zpřístupnění.

Výstava: Dědictví zmizelých krajin Česka

Cílem výstavy je identifikovat, dokumentovat, rekonstruovat a zpřístupnit dědictví krajin zaniklých/zmizelých v období dynamických proměn společnosti na území Česka od konce 18. století. K rekonstrukci a dokumentaci proměn a dědictví různých typů zmizelých či zcela zaniklých krajin využívá projekt i výstava historických pramenů a moderních geoinformačních technologií.  

Výstava 3D modelů

Výstava prezentuje výsledky tvorby 3D modelů, které vznikly ve spolupráci vědeckých pracovníků a studentů na katedře aplikované geoinformatiky a kartografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
Příkladem jsou 3D modely rizikových skalních útvarů v Labském pískovcovém pohoří, které byly vytvořeny na základě přesného zaměření pomocí dronu, laserovým skenerem a dalšími fotogrammetrickými a geodetickými metodami. Vytvořené prostorové modely umožní získat lepší představu o geologických rizicích v lokalitě.
V roce 1920 byla založena Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy. Při příležitosti 100. výročí této události byl vytvořen 3D model Albertova, a to ve třech různých časových období.