Přihlášení studenta
Přihlášení | Registrace

Vytvořte si vlastní mapu

Na adrese www.mapa-ceska.cz naleznete mapový portál, díky kterému můžete snadno vytvářet jednoduché tematické mapy ČR!

Můžete měnit podkladovou vrstvu mapy, přidávat různé vrstvy (i vlastní trasu a body z GPS) a snadno tak vytvářet tematické mapy. Hotovou mapu můžete uložit a sdílet její adresu, případně si ji stáhnout jako obrázek. Podrobný popis funkcionality naleznete zde.

Ukázka: Hustota zalidnění ve správních obvodech ORP