Přihlášení studenta
Přihlášení | Registrace

Politická geografie ve výuce

Pátek 25. 9. 2020 (13:15 – 14:30), místnost: G2, štítky: Seminář pro učitele 2020 - odpolední blok I.

Politická geografie je významnou součástí sekundárního geografického vzdělávání a studentům pomáhá při orientaci v aktuálních světových, evropských, českých i lokálních politických problémech a pobízí je k participaci na politickém dění na všech úrovních. Přes svůj význam je výuka politické geografie v rámci geografického vzdělávání často spíše nerozvinutá či je vyloženě odsunuta do jiných předmětů, kde ovšem není zachycen prostorový aspekt daných témat (např. výuka evropské integrace v základech společenských věd). Důvodem může být nedostatek kvalitních materiálů, na který reaguje projekt TAČR, jehož výstupy budou v rámci workshopu prezentovány. Tyto výstupy mají podobu výukových materiálů ve dvou podobách:

1) mapové listy ilustrující odborný obsah politicko-geografických témat

2) metodika zahrnující připravené plány lekcí

V obou případech jsou materiály zaměřeny na vybraná témata politické geografie: evropská integrace, mezinárodní integrace, migrace, ohniska napětí, lidská práva, lokální politika a politické rozhodování, geopolitika, nerovnoměrný ekonomický a sociální rozvoj.

V rámci workshopu se budeme věnovat práci s mapovými listy a plány lekcí, kdy cílem bude zejména diskutovat možnosti jejich využití ve výuce a také možnosti vylepšení těchto připravovaných materiálů z pohledu učitelů jako cílových uživatelů.

Přihlášení na akci

Aktuálně přihlášeno: 41, kapacita akce: 50