Přihlášení studenta
Přihlášení | Registrace

Využití internetu a online aplikací ve výuce populačních témat

Pátek 25. 9. 2020 (13:15 – 14:30), místnost: Z3, štítky: Seminář pro učitele 2020 - odpolední blok I.

Demografická témata mají ve výuce (nejen) zeměpisu tradiční místo, jak ukázaly poslední měsíce, jejich význam navíc stále roste. Pedagogové se však často potýkají s problémem časové a jiné náročnosti zvládnutí tak měnících se témat, přístupu k informacím nebo nejistotě o vhodnosti některých zdrojů či jejich prezentace. V rámci připraveného workshopu je cílem pedagogy seznámit s možnostmi využití online nástrojů pro efektivní výuku demografických témat, ukázka dostupných materiálů přímo připravených pro implementaci na středoškolské úrovni a prezentace možností, které populační témata promění v atraktivní a z pozice pedagoga i snadno zvládnutelnou část výuky (nejen) zeměpisu.

Přihlášení na akci

Aktuálně přihlášeno: 23, kapacita akce: 50