Přihlášení studenta
Přihlášení | Registrace

Mapovedovednosti.cz: Online vzdělávací aplikace rozvoje práce s mapou

Pátek 25. 9. 2020 (14:45 – 16:00), místnost: Z3, štítky: Seminář pro učitele 2020 - odpolední blok II.

Mapové dovednosti jsou v centru zájmů výzkumníků v oblasti geografického vzdělávání již několik desítek let. Tento zvýšený zájem empirického výzkumu o vzdělávací aspekty map vyústil mimo jiné v mnohá doporučení pro školní praxi a v realizaci projektů aplikačního charakteru. Syntézou těchto doporučení a potřeb školní praxe vznikla vzdělávací online aplikace mapovedovednosti.cz. Aplikace sestává z více než tří set úloh, které jsou vnitřně strukturovány dle druhu použité mapy a dle kognitivní náročnosti. Lze tak rozvíjet práci s druhy map, které se ve školním prostředí nejčastěji využívají: kartogramem, kartodiagramem, turistickou mapou, obecně geografickou mapou, ale i mapami využívající areálovou, liniovou či bodovou metodu znázornění dat. Pro každou mapu byly formulovány úlohy vyžadující čtení, analýzu a interpretaci mapy. Této strukturace využívá adaptabilní mechanismus aplikace, a to tím způsobem, že k řešení nabízí úlohy odpovídající aktuální úrovni uživatele. Aplikace zároveň umožňuje opakované řešení úloh s vysvětlením správného řešení, což jednoznačně posiluje její vzdělávací potenciál. Užití aplikace přímo ve výuce je možné více způsoby, ať již jako diagnostický nástroj zjišťující aktuální úroveň mapových dovedností před výukou či po ní, tak také jako nástroj rozvoje mapových dovedností přímo ve výuce či také jako prostředek  procvičování dříve rozvíjených dovedností. Součástí workshopu bude praktická ukázka práce a aplikací ve výuce.

Přihlášení na akci

Aktuálně přihlášeno: 38, kapacita akce: 50