Přihlášení studenta
Přihlášení | Registrace

GEOLAB

GEOLAB je soubor interaktivních aktivit a her umožňující si vyzkoušet práci geografa či si vytvořit vlastní přehled o aktuálních geografických problémech.

Aktivity probíhají formou práce s tablety nebo s dalším přístrojovým vybavením, které užívají geografové při své práci, či s tištěnými mapami.

V současnosti si v GEOLABu můžete vyzkoušet tyto aktivity, přičemž některé jsou k dispozici i online:

 • Geografické aplikace, práce s tablety:
  • Jak budete vypadat za 30 let?
  • Kde je právě teď zemětřesení?
  • Proleťte se noční oblohou.
  • Vytvořte si z vlastevnic vlastní ostrov.
  • Znáte mapu světa?
 • Najdete místopisné chyby na mapách?
 • Poznávání družicových snímků.
 • Přiřadíte věkové pyramidy správnému státu?
 • Složte model Česka pomocí tvarů krajů.
 • ​Víte, odkud pochází vaše tričko?

Aktivity GEOLABu je možné vyzkoušet při akcí pořádaných v prostorách PřF UK (Dny geografieDny otevřených dveří) i na akcích mimo fakultu (Gaudeamus, Veletrh vědy apod.). Seznam všech akcí, kde je možné potkat se s geografy, najdete zde.

Aktivity je také po domluvě možné objednat přímo k vám na školu. V případě zájmu se obraťte na: [email protected].