Přihlášení studenta
Přihlášení | Registrace

GEOLAB

GEOLAB je soubor interaktivních aktivit umožňující si vyzkoušet práci geografa či vlastní přehled o aktuálních geografických problémech.

Většina aktivit probíhá formou práce s PC a tablety, další pak s přístrojovým vybavením, které užívají geografové při své práci, či s tištěnými mapami.

V současnosti si v GEOLABU můžete vyzkoušet tyto aktivity:

Krajské kolo Eurorebus

  • Uspějete v demografickém kvízu?
  • Co ukazují animované věkové pyramidy?
  • Zavěštěte si v demografické věštírně.
  • Jak budete vypadat za 30 let?
  • Proleťte se noční oblohou.
  • Kde je právě teď zemětřesení?
  • Vytvořte z vrstevnic vlastní ostrov.
  • Znáte mapu světa?
  • Odhadněte vzdálenosti na mapě.

Aktivity GEOLABu si lze po odmluvě vyzkoušet při návštěvě budovy Albertov 6 PřF UK; anebo po domluvě objednat k návštěvě vaší školy.