Přihlášení studenta
Přihlášení | Registrace

Dny geografie

Dny geografie je název pro popularizačně vzdělávací akci, která v českém prostředí volně navazuje na tradice v anglosaských zemích (konkrétně na Geography Awareness Week, GIS Day a Day of Geography).

V roce 2014 vzešel z jednání Hlavního výboru České geografické společnosti námět uspořádat podobnou akci po celém Česku a v následujícím roce bylo rozhodnuto, že se bude nazývat Dny geografie a bude každoročně probíhat ve 3. či 4. listopadovém týdnu.

Zapojit se se svým programem mohou nejen všechna univerzitní geografická pracoviště, ale také další instituce, jako jsou knihovny, základní či střední školy, neziskové organizace aj.

Česká geografická společnost si klade za cíl prostřednictvím Dnů geografie upozornit na obrovskou šíři geografickýchvýzkumných témat, která jsou středem zájmu jednotlivých pracovišť a tím poukázat na význam geografie v moderní společnosti. Právě geografové jsou jedinými badateli, kteří jsou schopni sociálně geografické i fyzicko-geografické jevy sledovat v prostoru, hodnotit příčiny a prostorové dopady některých činností a sledovat a hodnotit prostorové rozdíly a podobnosti mezi regiony. Geograf tak nachází uplatnění v moderní společnosti od veřejné správy přes státní společnosti po soukromé podniky a organizace.

Pro další informace o Dnech geografie a pořádaných akcích v celé ČR navštivte web www.dnygeografie.cz

 

Dny geografie na Geografické sekci PřF UK

Geografická sekce PřF UK se do Dnů geografie zapojuje pravidelně již od roku 2015. Každý rok na vás v budově Albertov 6, ale i v jějím přilehlém okolí čeká množství zajímavých aktivit. Můžete si vyslechnout zajímavé přednášky na aktuální výzkumná témata albertovských geografů či demografů, zúčastnit se workshopů a seminářů, vyzkoušet si geografické hry, sledovat filmy či si vyzkoušet práci se zajímavými přístroji a poznávat okolí.

Všechny akce jsou určené jak pro základní a střední školy, tak zároveň i pro širokou veřejnost.

Program a informace k předchozím ročníkům naleznete v následujících odkazech:

Dny geografie 2023

Dny geografie 2022

Dny geografie 2021

Dny geografie 2020

Dny geografie 2019

Dny geografie 2018

Dny geografie 2017

Dny geografie 2016

Dny geografie 2015