Přihlášení studenta
Přihlášení | Registrace

Přijímačky

Všichni uchazeči skládají odborné písemné testy. U geografických oborů může uchazeč skládat test buď z geografie, nebo z matematiky, u demografických oborů pak test ze základní orientace v problematice obyvatelstva. U dvouoborového studia geografie se zaměřením na vzdělávání si uchazeč volí test z jednoho z obou oborů; v případě zajišťování výuky Fakultou tělesné výchovy UK (kombinace geografie ‒ tělesná výchova) a Pedagogickou fakultou UK (dějepis ‒ zeměpis) je třeba splnit rovněž podmínky stanovené druhou fakultou.

Na vybrané programy, resp. obory může být přijímací zkouška prominuta:

  • řešitelům ústředních (celostátních) kol Zeměpisné, Biologické, Fyzikální, Chemické a Matematické olympiády (v předepsaných kategoriích) řešitelům krajských kol Zeměpisné olympiády (kategorie D)
  • úspěšným řešitelům Korespondenčního semináře PřF UK
  • úspěšným řešitelům Přípravného kurzu k přijímacím zkouškám pořádaného PřF UK (více info k Přípravnému kurzu z geografie najdete zde)
  • studentům, kteří se umístili do 10. místa v celostátní přehlídce SOČ ve vybraných oborech
  • úspěšným řešitelům krajského a celostátního kola jednotlivců soutěže Eurorebus (kategorie SŠ)
  • uchazečům, kteří dosáhnou v aktuálním školním roce v rámci 1. až 4. termínu Národních srovnávacích zkoušek (NSZ; Scio) předepsaný percentil

Podrobné informace pro daný akademický rok týkající se přijímacích zkoušek do jednotlivých oborů i možností upuštění od přijímací zkoušky jsou uvedeny na webu Studijního oddělení PřF UK: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uchazeci/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni/bakalarske-studium/#zkouska