Přihlášení studenta
Přihlášení | Registrace

Korespondenční seminář

Elektronický geografický korespondenční seminář je určen pro žáky 3. a 4. ročníků středních škol se zájmem o studium geografie.
Úspěšní řešitelé nejenže dostanou věcné ceny (odbornou či populární knížku, tričko, hrnek, … s geografickou tematikou), ale především získají Osvědčení úspěšného řešitele korespondenčního semináře, na jehož základě může uchazeč o bakalářské studium geografických a demografických oborů na PřF UK požádat o prominutí přijímací zkoušky.

Staň se jedním z řešitelů korespondenčního semináře!
Vyplň online přihlášku a přihlaš se do aplikace moodle, přes kterou budeš odevzdávat
řešení jednotlivých kol.

Přestože první kolo semináře již proběhlo, stále je možnost se přihlásit a získat dostatek bodů pro odpuštění přijímací zkoušky a věcných cen!

Jeden ročník semináře se skládá za tří kol různého tematického zaměření; vybrána jsou tři zaměření z (případně některá v jednom kole propojena):

  • geoinformatika a kartografie,
  • geodemografie
  • fyzická geografie a geoekologie
  • sociální geografie

V každém kole Ti, jako řešiteli, je zadána jedna problémová úloha, při jejímž řešení využiješ, jak své předchozí geografické znalosti a dovednosti, tak se dozvíš spoustu dalších zajímavých informací, naučíš se získávat data v terénu či je zpracovat do podoby mapy. Navíc součástí každého kola je i fotografická soutěž obdobně tematicky zaměřená jako samotná úloha, která Ti pomůže získat dostatečný počet bodů proto, aby ses stal úspěšným řešitelem semináře.

Termíny pro odevzdávání jednotlivých kol semináře v roce 2018/2019:
1. kolo: 2. 12. 2018
2. kolo: 17. 2. 2019
3. kolo: 17. 3. 2019

Kompletní pravidla semináře

Zadání 1. kola – Odráží se hospodářský vývoj státu na jeho emisích skleníkových plynů?

Zadání 2. kola – Prostorové rozložení občanské vybavenosti obce naší školy

Zadání 2. kola – Návod na zpracování mapy

Zadání 3. kola – S jakou intenzitou se rodí děti v kraji Vašeho bydliště?

 

Níže se můžeš podívat na zadání jednotlivých kol v 2. ročníku semináře (2017/2018) a na konečnou výsledkovou listinu:

Zadání prvního kola – Věková struktura a co z ní můžu vyčíst
Zadání druhého kola – Ovlivňování vodního toku lidskou činností
Zadání třetího kola – Pohled geografa na výsledky voleb

Výsledková listina po třetím (posledním) kole

Níže se můžeš podívat na zadání jednotlivých kol v 1. ročníku semináře (2016/2017) a na konečnou výsledkovou listinu:

Zadání první problémové úlohy – Tropický deštný les v našem nákupním košíku a Zadání první fotosoutěže
Zadání druhého kola – Jak se mění krajina
Zadání třetího kola – Pocitová mapa okolí mého bydliště

Výsledková listina po třetím (posledním) kole

 

 

Dotazy ohledně semináře můžete posílat hlavní organizátorce Lence Havelkové.