Přihlášení studenta
Přihlášení | Registrace

Korespondenční seminář

Elektronický geografický korespondenční seminář je určen pro žáky středních škol se zájmem o studium geografie.
Nejlepší řešitelé dostanou věcné ceny, například předplatné časopisu Geografické rozhledy, tričko, hrnek a další předměty s geografickou tematikou. Všichni úspěšní řešitelé z 3. a 4. ročníků získají Osvědčení úspěšného řešitele korespondenčního semináře, na jehož základě může uchazeč o bakalářské studium geografických a demografických oborů na PřF UK požádat o prominutí přijímací zkoušky (lze využít na obory - Aplikovaná geografie, Demografie, Geografie a kartografie, Geografie se zaměřením na vzdělávání, Geografie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Matematika se zaměřením na vzdělávání)

Staň se jedním z řešitelů korespondenčního semináře!
Vyplň online přihlášku a přihlaš se do aplikace Moodle, přes kterou budeš odevzdávat řešení jednotlivých kol.

Jeden ročník semináře se skládá za tří kol různého tematického zaměření; vybrána jsou tři zaměření z (případně některá v jednom kole propojena):

  • geoinformatika a kartografie,
  • geodemografie
  • fyzická geografie a geoekologie
  • sociální geografie

V každém kole Ti, jako řešiteli, je zadána jedna problémová úloha, při jejímž řešení využiješ, jak své předchozí geografické znalosti a dovednosti, tak se dozvíš spoustu dalších zajímavých informací, naučíš se získávat data v terénu či je zpracovat do podoby mapy a jiných grafických výstupů. Navíc součástí každého kola je i fotografická soutěž, která Ti pomůže získat dostatečný počet bodů proto, aby ses stal úspěšným řešitelem semináře.

Termíny pro odevzdávání jednotlivých kol semináře v roce 2023/2024
1. kolo: 26. 11. 2023
2. kolo: 28. 1. 2024
3. kolo: 17. 3. 2024

Zadání 8. ročníku semináře (2023/2024)

Pravidla korespondenčního semináře pro rok 2023/2024

1. kolo - Jak se proměňuje cestovní ruch? - odevzdání 26. 11. 2023

2. kolo - Město očima turisty - odevzdání 28. 1. 2024

3. kolo - Jak zajistit spokojenost návštěvníků? - odevzdání 17.3.2024

Zadání 7. ročníku semináře (2022/2023)

Pravidla korespindenčního semináře pro rok 2022/2023

1. kolo - Jak války ovlivňují obyvatelstvo?  - odevzdání 27. 11. 2022

2. kolo - Povodně a sucha - odevzdání 29. 1. 2023

3. kolo - Jaký mají lidé názor na válečné konflikty? - odevzdání 26. 3. 2023

 

Zadání 6. ročníku semináře (2021/2022)

Pravidla korespondenčního semináře 2021/2022

1. kolo - Jak se tvoří mapy?

2. kolo - Co nám o sobě prozradí vrcholy?

3. kolo - Co vědí vědci o Covid-19?

Níže se můžete podívat na zadání 5. ročníku (2020/2021):

1. kolo - Kolik vody spotřebuje moje rodina?

2. kolo - Stárnutí populace kolem mě v širším kontextu 

3. kolo- Politická situace v Česku

Níže se můžeš podívat na zadání jednotlivých kol v 4. ročníku semináře (2019/2020)

Zadání 1. kola - Denní rytmus místa

Zadání 2. kola - Kolik odpadu vyprodukuje moje rodina?

Zadání 3. kola - Stárnutí populace - Naše minulost i budoucnost?

Níže se můžeš podívat na zadání jednotlivých kol v 3. ročníku semináře (2018/2019):

Zadání 1. kola – Odráží se hospodářský vývoj státu na jeho emisích skleníkových plynů?
Zadání 2. kola – Prostorové rozložení občanské vybavenosti obce naší školy
Zadání 3. kola – S jakou intenzitou se rodí děti v kraji Vašeho bydliště?

Níže se můžeš podívat na zadání jednotlivých kol v 2. ročníku semináře (2017/2018):

Zadání prvního kola – Věková struktura a co z ní můžu vyčíst
Zadání druhého kola – Ovlivňování vodního toku lidskou činností
Zadání třetího kola – Pohled geografa na výsledky voleb

Níže se můžeš podívat na zadání jednotlivých kol v 1. ročníku semináře (2016/2017):

Zadání první problémové úlohy – Tropický deštný les v našem nákupním košíku a Zadání první fotosoutěže
Zadání druhého kola – Jak se mění krajina
Zadání třetího kola – Pocitová mapa okolí mého bydliště

 

Dotazy ohledně semináře můžete posílat hlavní organizátorce Kristýně Štolcové.