Přihlášení studenta
Přihlášení | Registrace

Politická geografie: metodika gymnaziální výuky

Úvodní stránka / Úvod do výuky politické geografie

Úvod do výuky politické geografie

Co je politická geografie?

The Dictionary of Human Geography politickou geografii popisuje jako subdisciplínu vědního oboru geografie zabývající se jak vlivem politiky a z ní vyplývajících konfliktů na prostor v různých vzájemně provázaných měřítkových úrovních, tak tím, jak tento prostor a jeho prostředí podmiňují politiku a konflikty.

Politika je v podstatě všude kolem nás a denně jsme jejími aktivními či pasivními účastníky. Tradičními tématy politické geografie, o kterých se zmiňují základní vyšokoškolské učebnice tohoto oboru, jsou geopolitika, ohniska napětí, stát a jeho instituce a politické režimy, která můžeme doplnit také o světový systém, lokální politiku či evropskou a mezinárodní integraci.

Nejde však o oddělená témata, na jakýkoli politicko-geografický problém je potřeba nahlížet z více vzájemně propojených úhlů pohledu, jak se dočtete také v úvodu k našim specializovaným mapám. Pokud se chcete dozvědět více o tématech politické geografie, která jsme zpracovali v našem projektu, o zdrojích dalších informací a o tom, jak tato témata učit, doporučujeme Vám naše specializované mapy s jednotlivými tématy a naši certifikovanou metodiku, kterou naleznete níže.

 

Úvodní část certifikované metodiky

Naším dlouhodobým záměrem je kvalifikovaným způsobem podpořit výuku politické geografie na všeobecně vzdělávacích školách. Jedná se o velmi živou, proměnlivou a mezioborovou problematiku, která má značný vzdělávací potenciál. Nabízíme proto certifikovanou metodiku s širokou škálou možností výuky politické geografie, ze které si mohou učitelé zeměpisu a dalších příbuzných oborů na středních školách vybírat podněty vhodné pro svoji osobní koncepci výuky.

Chceme však také oslovit širší komunitu odborníků zabývající se geografickým vzděláváním, například akademické pracovníky působící na fakultách připravující budoucí učitele, pracovníky odborných organizací a ústavů připravující vzdělávací standardy, testy či kurzy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a v neposlední řadě středoškolské a vysokoškolské studenty geografie či širokou veřejnost se zájmem o tento obor. Zkrátka pokud jste zavítali na tyto stránky se zájmem o jejich obsah, jste naší cílovou skupinou.

Zde Vám nabízíme úvodní část metodiky, která se věnuje obecným tipům do výuky a zdrojům informací v politické geografii. K dispozici je také obsah metodiky, seznam literatury a soubor příloh. Tipy pro práci s jednotlivými tématy a návrhy aktivit jsou rozřazeny k příslušným tématům politické geografie.

Úvodní část metodiky     Obsah metodiky     Seznam literatury     Přílohy

Celou metodiku si můžete stáhnout zde: https://regpol.natur.cuni.cz/REGPOL-52.html

 

Obecné materiály do výuky politické geografie

Zde si můžete stáhnout a využít materiály do výuky, které se zabývají obecně politickou geografií, a proto bychom je jen obtížně přiřazovali ke konkrétnímu tématu. Pokud by Vás zajímaly aktivity, které jsme pro Vás připravili k jednotlivým tématům politické geografie, která jsme řešili v našem projektu, podívejte se na stránky jednotlivých témat.« Zpět na stránku Úvodní stránka