Přihlášení studenta
Přihlášení | Registrace

Často kladené dotazy

Kde naleznu podrobnější informace o Geografické sekci?

Geografická sekce spravuje několik webových stránek, na kterých se dozvíte spoustu dalších zajímavých informací. Přehled studijních programů a dalších doplňujících informací naleznete na webu www.studujgeografii.cz (z tohoto webu můžete rovnou podat přihlášku). 

Různé zajímavosti, možnosti uplatnění, zajímavé materiály či odkazy vystoupení albertovských geografů v médiích naleznete zde na webu.

Pokud nás chcete sledovat na sociálních sítích, můžete na FacebookuInstagramu nebo Twitteru

Je možné se vyhnout přijímacím zkouškám?

Ano! O upuštění od přijímací zkoušky mohou žádat:

Více info zde.

Je obtížné po absolvování studia nalézt uplatnění na trhu práce?

Jsme pyšní na to, že naši absolventi patří tradičně k nejlépe uplatnitelným vysokoškolákům v Česku. Geografické i demografické studijní programy, a především specializace studentů již během studia, umožňují absolventům získat zaměstnání jak ve veřejném, tak i privátním sektoru, je možné pracovat v terénu, ve výzkumu i v aplikačních oborech. Příklady uplatnění našich absolventů můžete nalézt zde.

Jaké studijní zázemí poskytuje Geografická sekce?

Při studiu máte možnost využívat velké množství počítačových učeben se specializovaným softwarem, k dispozici vám bude Knihovna geografie nebo zdejší Mapová sbírka, která je svým rozsahem jednou z největších ve střední Evropě. Jeden její mapový soubor je dokonce zapsán na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Probíhá studium pouze v posluchárnách?

Rozhodně ne! V rámci studia geografie je velký důraz kladen na terénní výuku. Studenti všech programů mají možnost absolvovat jednodenní i vícedenní terénní cvičení, která jsou zaměřena na fyzickou i sociální geografii či kartografii. Během studia je možné se zúčastnit celé řady exkurzí do soukromých či veřejných institucí a získat tak konkrétní představu o budoucím profesním uplatnění.

Kde konkrétně probíhá výuka?

Většina výuky je situována do budov Přírodovědecké fakulty UK na Albertově – jedná se o komplex budov vysokých škol s vynikajícím zázemím (menza, studentský klub, parkoviště, knihovny, studijní oddělení aj.), případné přesuny mezi budovami zaberou několik minut, navíc je v dosahu příjemná Botanická zahrada PřF UK a rychlá doprava do centra Prahy.

V případě demografických specializací v kombinaci s ekonomií, veřejnou a sociální politikou, historií a sociologií studenti absolvují část studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy resp. na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Je možné po absolvování bakalářského studijního programu pokračovat navazujícím magisterským studiem?

Na všechny nabízené bakalářské programy v rámci Geografické sekce je možné navázat i v rámci navazujícího magisterského a následně i doktorského studia – tato studia navíc umožňují již odbornější zaměření studentů.

Je v rámci studia možné vyjet do zahraničí?

Samozřejmě! Zapojení do mezinárodních aktivit není u nás jen výsadou pedagogů, v rámci projektu Erasmus vyráží každý rok studovat do zahraničí mnoho studentů Geografické sekce. Programů určených k výjezdu studentů do zahraničí je využitelných více (dalším je např. CEEPUS).

Jak velký prostor je věnován výuce jazyků?

Jazykovou vybavenost absolventů považujeme za klíčovou z hlediska jejich budoucího uplatnění, proto je tomuto tématu věnována velká pozornost. V nedávné době byla
koncepce jazykového vzdělávání inovována, a umožňuje tak získat vzdělání na jakékoli jazykové úrovni. V cizích jazycích (především v angličtině) je vyučováno i mnoho odborných kurzů, které navštěvují kromě našich studentů i studenti, kteří jsou u nás v rámci programu Erasmus ad. Pro studium je pak dostupných mnoho cizojazyčných materiálů, jejichž využívání znalost odborného jazyka ještě více prohlubuje.

Je součástí studijních plánů i tělesná výchova?

Uvědomujeme si, že studium vysoké školy je náročné z mnoha pohledů, zařazení tělovýchovných kurzů vám tak alespoň pomůže protáhnout tělo a zůstat fit. Tělesná výchova tak zařazována je, kromě široké nabídky sportů, kterým se můžete věnovat, je možné využít i nabídku zimních či letních sportovních kurzů a další nabídky sportovních aktivit. 

Proč si vybrat geografii právě na PřF UK?

Pokud si vyberete geografii na PřF UK, budete studovat na nejlepším geografickém pracovišti v rámci celého Česka. Geografie na Univerzitě Karlově se v roce 2020 umístila v žebříčku QS World University Rankings by Subject v první stovce!

Co nabízí geografie na Albertově navíc?

Geografická sekce je domovem časopisu Geografické rozhledy, České geografické společnosti či Zeměpisné olympiády.

V rámci studia se můžete účastnit zahraničních výměn pořádaných spolkem EGEA Praha nebo se stát Dobrovolníkem geografie a zapojit se jako organizátor do nejrůznějších akcí. Během roku na sekci probíhají desítky odborných konferencí, či popularizačních a neformálních událostí, kterých se můžete účastnit. Mezi nejzajímavější patří např. Dny geografie či studentský geografický masopust. Pokud se zajímáte o hydrologii, můžete se stát členem studentského spolku HYDRANT, jestli vás baví demografie, určitě vás zaujmou spolky: Mladí demografové nebo Studentský demografický klub.

Nezapomínáme ani na sportovce, pokud máte rádi výšky, určitě vás zaujme Horolezecký oddíl Přírodní vědy, pro volejbalisty máme VSK Přírodní vědy UK - volejbal, pro basketbalisty BC Přírodní Vědy. Jestli máte rádi hokej, můžete se zapojit do týmu HC Přírodověda. A když budete chtít vyrazit na výlet do přírody, určitě vás mezi své členy přijme Turistický klub PřF UK.