Přihlášení studenta
Přihlášení | Registrace

Kde všude působí geografové?

„Geografie mě naučila se na věci koukat komplexně z více pohledů – analyzovat problém, vyhodnotit situaci a navrhnout řešení problému.“

Problémově orientované studium geografie v kombinaci s komplexností geografie jako vědy a širokou paletou zaměření studijních programů, je příčinou velmi dobré uplatnitelnosti absolventů studia geografie v praxi. Většina našich absolventů nachází uplatnění přímo v oboru, který studovali, anebo v oboru příbuzném. V rámci svého povolání tedy plně využívají své znalosti a dovednosti rozvíjené v průběhu studia. Mezi nejlépe uplatnitelné patří absolventi učitelství.

V této rubrice naleznete příklady uplatnění po ukončení jednotlivých navazujících magisterských studijních programů na Geografické sekci PřF UK.

V jednotlivých sekcích také naleznete příklady konkrétních institucí, ve kterých naši absolventi pracují.

Přehledový leták o možnostech uplatnění naleznete zde.

DemografieFyzická geografie a geoekologie

Globální migrační a rozvojová studiaHydrologie a hydrogeologieKartografie a geoinformatikaKrajina a společnost

Regionální a politická geografie

Sociální epidemiologie

Sociální geografie a regionální rozvoj

Učitelství geografie